Alle skoler i Sogn og Fjordane har dessuten lagt sine læreplaner inn på en felles database. Målet er en mer samkjørt utvikling.

— Lærerne kaster seg inn i de store endringsprosessene som foregår i grunnskolen, men de trenger støtte for å lykkes, påpeker Gudmar Eikenes, skolesjef i Gloppen og leder for skolesjefene i Sogn og Fjordane. Samarbeidet er kommet i stand mellom kommunene, lærerne, Statens utdanningskontor og Høgskolen i Sogn og Fjordane.

Ny tid

Nye læreplaner har ført til store omveltninger ved skolene. Lærerne må dessuten møte elevene på en annen måte enn før. Ikke bare fagene, men måten å arbeide på i skolen endres.

— Skolene ligger spredt. Den beste måten å utvikle seg på, er gjennom samarbeid, sier utdanningsdirektør Bjørn L. Tønnesen i Sogn og Fjordane.

Utdanningskontoret har i samarbeid med Høgskolene i Sogn og Fjordane også laget en database for kompetanse der alle kurs, konferanser, nettverk og videreutdanningsopplegg er lagt inn.

200 lærere

— Vi lager kurs som styres av lærernes eget behov. Samtidig ser vi at utviklingen går mer fra kurs til kompetanseutvikling, opplyser prosjektleder Knut Roald. Som ansatt både ved Statens utdanningskontor og Høgskolen i Sogn og Fjordane har han ledet mye av kompetanseutviklingen. For tiden tar 200 lærere minst 10 vekttall i ulike emner desentralisert tilrettelagt av høgskolen. Ved å bruke midler fra flere kanaler er utdanningen gratis for lærerne.

— Fordelen for oss er at de ansatte er mer ute i skolen og får en nærmere føling med utviklingen, sier Svein Heggheim, rektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, avdelingen for lærerutdanning i Sogndal.

SKOLER FORNYES: Bjørn L. Tønnesen (til venstre), Gudmar Eikenes, Svein Heggheim og Knut Roald gleder seg over at samtlige skoler utvikles i Sogn og Fjordane.