Dette bekreftes av rektor Inger Morken.

– Ja, vi har hatt en episode der en 16 år gammel elev har kommet med verbale drapstrusler mot en mannlig lærer i skoletiden, forteller hun.

– Uakseptabelt

Morken ønsker ikke å gå i detalj på hva som ligger til grunn for truslene. Episoden er bare et par uker gammel, og saken har vært under behandling av skoleledelsen.

– Vi anbefaler læreren å melde saken til politiet. Vi kan ikke leve med verken drapstrusler eller andre former for trusler mot staben vår. Slik adferd er totalt uakseptabel og må fjernes før den slår rot, understreker rektor.

– Hvilke konsekvenser vil dette få for eleven?

– Det kan jeg ikke gå så mye inn på. Men at saken vil få konsekvenser er hevet over enhver tvil.

Disiplin

Årstad er den største videregående skolen i Hordaland. Morken innrømmer at det ikke er til å unngå at det fra tid til annen oppstår konflikter mellom lærere og elever.

– Det gjør det selvsagt, som på alle skoler. Jeg vil likevel hevde at vi har bra disiplin på huset. Og drapstrusler har vi – så langt jeg kjenner til – vært forskånet for frem til nå, sier Inger Morken.

I fjor høst var det Åsane videregående skole som opplevde at en av lærerne deres ble truet på livet i skoletiden – via pc og overhead. Anita Bakke, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, forteller at klimaet har hardnet til i klasserommet.

– I fjor la Utdanningsforbundet frem en landsomfattende undersøkelse som viste at 6 av 10 lærere har vært utsatt for verbale trusler, mens så mange som 5 av 10 har vært utsatt for fysiske trusler. Dette er skremmende tall, og vi kan ikke akseptere at medlemmene våre jobber under slike forhold, sier Bakke.

Skeptisk til gigantskoler

Hun er bekymret over utviklingen og vil nå ta opp saken på fylkesnivå overfor hovedarbeidsmiljøutvalget i Utdanningsforbundet.

– Vi er nødt til å komme med mottiltak, og det må skje raskt, sier Bakke, som blant annet er skeptisk til «mammutskoler» som Årstad.

– Elevtall på nærmere halvannet tusen er ikke noe god konstellasjon. På slike skoler er det ingen som vet om du lever eller dør, for å sette det litt på spissen. Da er jeg større tilhenger av mindre skolesamfunn der individet i større grad blir sett av sine omgivelser, sier Anita Bakke.