KRISTINE HOLMELID

Private aktører slåss om norske elever. Hos Utdanningsdirektoratet ligger det nå en bunke på 290 søknader om nye private skoler og endringer på eksisterende skoler.

Trond Ali Linstad og muslimske Urtehagen er en av dem. Får Linstad det som han vil, starter Urtehagen med inntil 60 grunnskoleelever i Bergen til høsten. Men lokaler er ennå ikke i boks.

— Vi har fått forespørsler fra foreldre i Bergen som ønsker en slik skole, og vi tror behovet er der, sier Linstad.

Måtte stenge i Oslo

11 søkere vil starte nye private skoler i Hordaland, fem ønsker å konkurrere om elevene i Sogn og Fjordane. En del vil kapre elever til videregående skoler, nesten like mange vil starte private alternativer for de yngste skolebarna.

Urtehagen vil ha både grunnskole og videregående i Bergen. Målet er å ivareta muslimsk identitet, men skolens fagplan er identisk med den offentlige skolens. Urtehagen er en privat stiftelse med Linstad som styreformann, og ønsker også å etablere seg i Stavanger og Drammen fra høsten.

I fjor sommer var det kroken på døra for Urtehagen skole i Oslo. Skolen ble lagt ned etter en opprivende strid mellom Linstad, som var rektor, og en del lærere og foreldre. Fylkesmannen kritiserte også driften ved skolen, og 120 elever måtte finne seg plass ved andre skoler.

— Vi ønsket en kvalitetsskole, men lyktes ikke med det i Oslo, sier Linstad til Bergens Tidende.

Trønder vil overalt

Bare Oslo og Rogaland har flere søknader om nye private skoler eller endring av allerede eksisterende skoler enn Hordaland.

Seks søkere vil starte grunnskole i Hordaland, fem videregående. John Bauergymnaset, som er Skandinavias største privatskolekjede vil etablere seg i Bergen og 15 andre steder i landet. Grunnskolen Nyskolen, der en av drivkreftene er Mosse Jørgensen, vil også starte i Bergen. I Førde er målet en stor kristen skole; Sunnfjord Ungdomsskule.

Den mest aktive søkeren er en mann fra Trondheim, Torbjørn Glørstad. Læreren ved Tiller videregående skole ønsker å drive ikke mindre enn 119 skoler over hele landet.

- For enkelt å søke

Både Bergen, Florø og Stryn er steder Glørstad ønsker å konkurrere om elevene. Det er tredje gangen mannen forsøker å starte private skoler. Den eneste skolen han har fått godkjent har ennå ikke elever eller lokaler, ifølge Adresseavisen. Glørstad har ikke svart på Bergens Tidendes henvendelser.

— Det er altfor enkelt å søke om godkjenning av nye private skoler. Det er tydelig at ikke alle gjør dette av idealistiske grunner. Blant søkerne er det åpenbart kommersielle aktører som vil gjøre utdanning til en markedsplass. En kan også lure på realismen i noen av søknadene, mener Rolf Reikvam (SV), leder i utdanningskomiteen på Stortinget.

Friskoleloven tillater ikke skolene å tjene penger på driften.

Ønsker skolene velkommen

SV, AP og SP var motstandere av friskoleloven da den ble innført. Reikvam varsler innstramminger hvis det blir regjeringsskifte til høsten.

— Det vil bli vanskeligere å etablere friskoler, sier Reikvam.

— Skolene er hjertelig velkomne for vår del, så lenge de oppfyller kravene i loven og elevene vil gå der, sier Lars Inge Bremnes (H).

Han er nestleder i opplærings- og helseutvalget i Hordaland og var blant mindretallet som ønsket John Bauergymnaset velkommen til Bergen da fylkespolitikerne fikk uttale seg i januar.

— Jeg han ikke tenke meg at det er plass til alle skolene, men mangfold er utelukkende positivt, sier Bremnes.

Søknader under behandling i Utdanningsdirektoratet per 9. februar