KRISTINE HOLMELID

Er det riktig å tillate kloning i enkelte tilfeller? Kan befruktete eggceller hjelpe alvorlig syke?

Vanskelige tema som mange skygger unna, også blant lærerne. Men også viktige spørsmål som ikke ekspertene bør ha enerett på å diskutere, mener Teknologirådet og Bioteknologinemnda.

I går ble lærere på Vestlandet invitert på kurset «Små molekyler — store spørsmål», i etikk, samfunn og bioteknologi.

Kjøper egg på nettet

— I USA kan du kjøpe egg og sæd nesten på samme måte som du kjøper bil, fortalte Sissel Rogne, direktør i Bioteknologinemnda, og ga flere lærere hakeslepp.

Slike tema er også svært «hot» i den amerikanske presidentvalgkampen.

— Det er en industri med et enormt kommersielt press. Filmstjerner tilbyr sæd på internett, og jenter fra Harvard finansierer studiene ved eggdonasjon, sier Rogne.

Og prisen? 50.000 kroner for sæd og 300.000 kroner for egg.

— Prisen er omtrent den samme som på en Volvo. Men hva skjer hvis kjøperne mener at dette ikke ble det barnet de kjøpte, spurte Rogne, og oppfordret lærerne til å ta denne og liknende diskusjoner med elevene sine.

Mangler utstyr i skolen

Teknologirådet og Bioteknologinemnda mener nemlig at medisinske eksperter, næringslivsledere, politikere og byråkrater ikke bør ha enerett på slike diskusjoner. De bør føres i bredere fora - også i skolen.

Naturfaglærer Aase Kirkeli Flaknes tror absolutt elevene hennes vil like å snakke om slike spørsmål.

— Elevene har blant annet lest om genmanipulert mat, og lurer på hva som kan gjøres med genteknologi, sier Flaknes.

Hun jobber ved St. Paul skole i Bergen og har vært naturfaglærer i 15 år.

— Elevene er interesserte, og den teoretiske delen er den enkleste å gjennomføre. Problemet for mange skoler er at de mangler utstyr til å gjennomføre de praktiske forsøkene, sier Åge Arntzen og Knut Hesjedal, som begge er naturfaglærere ved Ågotnes skule.

Skal ut av lab´en

Lærerne fikk i går i oppgave å simulere en gentesting av en storfamilie. De skulle analysere DNA-prøver og kartlegge mulighetene for at medlemmene i familien fikk en arvelig sykdom.

— Poenget er at forsøkene også skal tas ut av naturfagsalen og diskuteres i samfunnsfag og KRL-faget (kristendom, religion og livssyn), sier Birgitte Bjønnes, en av kursholderne fra Læringslaben i Oslo.

Diskusjon av de etiske problemstillingene knyttet til gentestingen, skal være like viktig for elevene som forsøkene i laboratoriene.

DNA-TESTER HVERANDRE: Lærerne på kurset gentester hverandre på lab´en før de tar etikkdiskusjonen. Fra venstre: kursholder Birgitte Bjønnes, Åge Arntzen, Knut Hesjedal, Cathrine B. Solberg og Agnes O. Ausdal.