– Vi hører stadig om stjålne identiteter, og jeg føler meg ikke trygg på at personvernet blir skikkelig ivaretatt, sier Marit Michelet, lærer i bergensskolen.

Derfor nekter hun plent å gi opp personnummeret sitt i dag, når elevene skal ha nasjonale prøver og resultatene skal registreres i den sentrale karakterdatabasen.

Databasen krever navn og fødselsnummer fra lærer og elever for å sikre at elevene ikke blir forvekslet og får riktig karakter.

Latterlig og frekt

– Det er et prinsipp for meg at jeg ikke oppgir personnummeret når det ikke er nødvendig. Ingen kan pålegge meg dette, sier Michelet.

Hun sier at mange lærere er enige med henne, men likevel aksepterer å gi opp personnummer.

– Jeg synes kravet er både latterlig og frekt.

Ifølge Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet, har flere lærere henvendt seg fordi de må oppgi fødselsnummer på de nasjonale prøvene. Tilsynet vil nå kontakte de ansvarlige for de nasjonale prøvene og sikre seg at informasjonen er lagret på en akseptabel måte.

For to år siden kontaktet Datatilsynet Utdannings— og forskningsdepartementet om ba om bedre sikkerhet for lærere og elever. Blant annet ble det bedt om at lærerne ikke skulle bruke personnummer ved innlogging til databasen.

– Vi vil se at dette er blitt fulgt, sier Skåra.

Forventet endring

Datatilsynet har også vært i dialog med Bergen kommune om deres krav til personnummer. Kommunen ber blant annet om personnummer til foreldre på skjemaer som gjelder elever i skole og SFO.

Dette er foreldre kritisk til.

– Vi ser at kommunen har et behov for sikker identifisering av barn, men vi stiller spørsmål ved at også foresatte må oppgi sitt personnummer, sier Kjell Morten Stormark, tidligere FAU-leder.

FAU ved Christi Krybbe Skoler sendte vinteren 2006 klage til Bergen kommune med kopi til Datatilsynet.

Tilsynet konkluderte i mars 2006 med at kravet til nødvendighet ikke var oppfylt, og la til grunn at Bergen kommune endrer sine rutiner for bruk av fødselsnummer.

– Vi forutsetter at våre råd som faginstans blir tatt til etterretning. Noe annet ville være oppsiktsvekkende, sier Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet.

Kopi gjør ingen sommer

Det er halvannet år siden Datatilsynet krevde endrede rutiner for innsamling og oppbevaring av foreldres personnummer.

– Vi har ikke fått et formelt vedtak fra Datatilsynet. Brevet fra dem ble sendt som en kopi til oss. I offentlig forvaltning sender du ikke ut vedtak som kopi, sier administrasjonssjef Torstein Johannessen ved byrådsavdelingen for oppvekst i Bergen kommune.

– Vi har koblet våre data med folkeregisteret for å få best mulig datasikkerhet, sier Johannessen.

Nå vurderer kommunen endringer, etter oppfordringer fra Kunnskapsdepartementet. Der blir kommunen bedt om å kartlegge i hvilke sammenhenger de vil bruke personnummer.

– Om Datatilsynet opprettholder sitt syn, må vi lage en ny identifikator. Noe må vi ha for å skille 30.000 barn og 60.000 foreldre, sier Johannessen.

«FLERE BURDE NEKTE»: ¿ Jeg oppgir ikke personnummeret mitt når det ikke er nødvendig. Det er et prinsipp for meg, og burde vært det for mange flere, sier lærer Marit Michelet.
Nielsen, Rune