Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune holdt tirsdag en startkonferanse for å finne metoder for dette etter svensk mønster.

Utreder Christin N. Gravberg i Svenska Kommunförbundet, som tilsvarer Kommunenes Sentralforbund i Norge, sier til NTB at svensk lokal— og regionalforvaltning har mange års erfaring i å integrere likestillingen mellom kjønnene for å gi en tjenesteyting som er bedre tilpasset mottakernes behov.

I barnehagene kan dette gå på at jenter og gutter ikke skal støpes inn i faste kjønnsroller, men få tilbud som gjør at de kan få utprøve sine individuelle ferdigheter.

I eldreomsorgen kan det gå på å gi mer rettferdige tilbud til begge kjønn. En mann som lever sammen med en syk kvinne vil ofte få mer hjelp av det offentlige enn det en kvinne som lever sammen med en syk mann vil få.

— Ulike forventninger basert på kjønn kan styre ressurstilgangen i stedet for de egentlige behov, sier Christin N. Gravberg.

(NTB)