— Dette må være overraskende for dem som tror på Trageton-metoden (pc-opplæring, red.anm), sier Ragna Sørensen. Sammen med Nancy Aasheim, Anne Kristin Sandal og Eva Songe Paulsen la hun i går frem sin avhandling for masterstudiet i IKT og læring ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH).

Over 300 annenklassinger i Bergen har deltatt i undersøkelsen som sammenlikner klasser med tradisjonell skrive- og leseopplæring og pc-opplæring.

- Læreren viktigst

Konklusjonen er helt motsatt av pedagogikknestor Arne Tragetons filosofi om at barn skal kunne leke seg til skrive- og leseforståelse på datamaskinen. Ifølge studentenes undersøkelse har pc-skriving ingen målbare utslag på leseferdighet.

— For lesingens del kan det ikke automatisk forsvares å bruke pc. Men det kan selvsagt være faktorer vi har oversett, sier Nancy Aasheim.

Hun har brukt en rekke lesetester for å komme frem til resultatet. Aasheim mener leseferdighet henger nøye sammen med lærerrollen.

— Det handler om å se eleven og bruke metoder som passer dem.

- Jentene bedre enn guttene

Også for elevenes skriveprestasjoner er læreren viktig, mener Eva Songe Paulsen. Hun samlet inn 500 elevtekster for å se om det var forskjell mellom håndskriftklasser og pc-klasser.

— Den klassen som scoret best, var faktisk en håndskriftklasse, sier Paulsen.

Hun tror det kan ha sammenheng med lærerens formidlingsevne og entusiasme.

En annen konklusjon er at elevene i undersøkelsen skrev noe lengre og bedre på pc, og at jentene var bedre enn guttene både med blyant i hånd og på tastaturet.