Ulykken skjedde i november i fjor. Bilen fikk så store skader i utforkjøringen, at den måtte kondemneres. Læreren tilstod uten forbehold da saken kom opp for Bergen tingrett.

Læreren, som arbeider ved en barneskole i bergensområdet, er nå dømt til fengsel i 18 dager, og en bot på 20.000 kroner. Han mister også sertifikatet i to år.

«Kombinasjonen med høy promille og et kjøreuhell med betydelig materiell skade tilsier en enda strengere reaksjon, men han skal ha rabatt for sin tilståelsen og sitt samtykke til en forenklet behandling», heter det i dommen.