Mannen var tiltalt for å ha lokket med seg sin tidligere elev i en bobil og tvunget henne til sex. Men juryen svarte nei på skyldspørsmålet og dermed ble læreren frifunnet for voldtektsanklagen. Han reagerte med stor lettelse og omfavnet sin forsvarer Brynjar Meling da fagdommerne etter en kort rådslagning bestemte seg for å ta juryens kjennelse til etterretning.

— Jeg klarer ikke å si så mye nå, men det er klart jeg er glad for denne avgjørelsen, sa han gråtkvalt til Bergens Tidende etter at retten var hevet.

Ble dømt i tingretten

For et snaut år siden ble 45-åringen funnet skyldig i voldtekt i Midthordland tingrett. Til tross for at læreren hevdet at han aldri hadde hatt samleie med jenten, ble han dømt til fengsel i to og et halvt år. Mannen anket saken videre til lagmannsretten, og da saken starten mandag hadde han endret forklaringen sin. Nå innrømmet han å ha hatt samleie med eleven, men mente at dette skjedde frivillig.

— Min klient har vært igjennom en lang og vond prosess i forbindelse med denne saken. Han har ikke klart å snakke om episoden før etter dommen fra tingretten kom, sier forsvarer Brynjar Meling.

Jenten tar det svært tungt

Bistandsadvokaten til mannens tidligere elev, Kari E. Hjortås, er svært skuffet over at tingrettens avgjørelse nå er satt til side.

— Min klient tar selvsagt dette tungt. Jeg er også veldig uenig i det juryen har kommet fram til. Særlig ut i fra det faktum at læreren lenge har nektet for at det har skjedd noe som helst, sier hun.

En jury svarer bare på skyldsspørsmålet. Medlemmene forteller verken hvordan de har kommet fram til svaret eller hvorvidt de har vært uenige. Bistandsadvokaten mener dette er et problem.

— Det svært vanskelig for fornærmede å ikke få vite hva de har lagt vekt på. Hun går hele tiden med en usikkerhet og føler at hun ikke blir trodd, sier Hjortås.

Sendte 500 smser

Det var sent på våren 2002 at forholdet mellom læreren og eleven hans stadig ble tettere. I løpet av få uker sendte de til sammen 500 smser, og ordvekslingen ble stadig mer personlig. Da saken var oppe i Midthordland tingrett i fjor forklarte jenten at hun dagen da samleiet fant sted ble hentet på arbeidsstedet sitt av læreren. De kjørte av gårde i mannens bobil og hadde sex med hverandre. Jenten hevder dette ikke skjedde frivillig og at hun protesterte på mannens tilnærmelser, men ble altså ikke trodd av juryen.

I dag skal lagmannsretten ta stilling til om læreren kan ha gjort seg skyldig i å skaffe seg seksuell omgang ved å misbruke sin stilling som lærer.