— Jeg ble rett og slett presset til å si opp min egen jobb, sier Anne Elisabeth Waage (50), tidligere lærer ved Åstveit skole.

Waage ble ansatt som vikar og klasseforstander for en problemklasse ved det åttende trinnet på Åstveit skole for to år siden. Etter å ha lykkes med å få klassen på rett kjøl, ble hun i år «belønnet» med en kraftig reduksjon i stillingen sin. Det har nå kommet kraftige reaksjoner fra foreldre, som har bedt Waage stå frem med historien sin.

Sinte foreldre

— Vi er forbannet! Det er gjort en urett både mot en godt kompetent lærer og elevene. Elevene er trygge på henne, og trenger å ha med seg tryggheten inn i det siste og avgjørende året på ungdomsskolen, sier Øyvind Solheim, far og medlem i FAUs aksjonsgruppe.

— Det er noe grunnleggende feil med ansettelsespolitikken i Bergen kommune, sier Waage til Bergens Tidende. Hun mener det mangler klare retningslinjer for hvordan ansettelsene blir gjort.

Etter å ha fått tilbud om å fortsette i 76 prosent stilling, ble Waage nødt til å si opp og søke jobb ved en annen skole. Nå har hun fått ny jobb i Meland kommune.

— Man kan ikke leve av 76 prosent, sier hun. I følge Waage ble syv nye ansatt i hele eller bort i mot hele stillinger. De fleste var yngre enn henne og hadde mindre ansiennitet.

Rektor bestemmer

Etter at Bergen ble inndelt i bydeler ble ansvaret for ansettelser delegert til rektor ved den enkelte skolen. Han har med seg tillitsvalgte i arbeidet. Rektor Harald Haugsvær ved Åstveit skole mener at det ikke er viktig å opplyse om hvor mange nyansettelser han har gjort, og han synes ikke at han har overkjørt Waage. På hjemmesiden til Bergen kommune opplyses det om syv nye ansettelser ved Åstveit skole.

— Vi har fulgt tilsettingsreglene som gjelder for Bergen kommune, sier Haugsvær, som mener han har gjort ansettelser i beste samråd med tillitsvalgt. I følge Bodil Bye Stavang ved personalseksjonen i Bergen finnes det et eget nedfelt reglement som rektorene må følge. Ansettelsene skal skje i forhold til ansiennitet, kompetanse, intervju, og skolen skal kunne dekke sine faglige behov. ý Vang har gjort en god jobb, men vi kunne ikke tilby henne mer enn 76 prosent, sier Haugsvær.

- Skalter og valter

Skolen har ikke blitt rammet hardt av skolepakke 2, som medførte økte lærerlønninger dekket opp av rasjonalisering. Åstveit skole har nemlig fått en ekstra klasse i år, og har dermed behov for lærekrefter. - Vi prioriterte å ansette lærere med andre fagfelt, sier Haugsvær.

Svaret fra Våge er kontant:

— De sitter og skalter og valter og setter oss på fag de ønsker, sier hun.

Waage ble tatt i fra fag hun har universitetsutdannelse i, og plassert blant annet på heimekunnskap, som hun ikke har noen utdannelse i.

Hun har tatt kontakt med hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Bergen, Asle Flatøy, men han kan ikke hjelpe henne.

— Det som har skjedd her er en sak mellom tillitsvalgt og rektor, sier han.

— De tillitsvalgte har et medansvar og må reagere hvis det skjer noe i ansettelsesprosessen de er uenige i, sier Bodil Bye Stavang i personalseksjonen.

Forbigått av ungdom

— Jeg står på at ansienniteten min er satt helt ut av spill, sier Waage, som har 22 års ansiennitet.

Ingen av de nyansatte har vært i skolen noe særlig mer enn fire år, og de fleste er født på 70-tallet.

— Jeg mener at ansettelsessystemet setter de tillitsvalgte i en vanskelig posisjon. Ofte er det unge og uerfarne personer som blir totalt overkjørt av rektor, sier hun, og er ikke i tvil om at det er tilfelle i hennes situasjon.