En mann i 60-årene er i Fjordane tingrett dømt til tre års fengsel, etter å ulovlig ha skaffet seg store mengder tabletter av typen Paralgin Forte.

Mannen tilstod forholdene i retten. To år av straffen er besluttet betinget.

Kjøpte i ti år

I dommen fra Fjordane tingrett blir det slått fast at mannen har kjøpt flere tabletter enn han selv har brukt, i løpet av de ti årene kjøpene fant sted.

Ved hjelp av falske resepter fikk han i perioden 2002 til 2012 kjøpt til sammen 50.400 av de sterkt smertestillende tablettene. Reseptene ble brukt ved to apotek.

— Sammenholdt med det omfattende kvantumet, tilsier det at det har vært en viss spredningsfare, heter det i dommen.

Sammenlignes med heroin

Totalt skal innholdet i de over 50.000 tablettene tilsvare i underkant av 8.500 brukerdoser av det narkotiske stoffet Kodein.

Dette kan ifølge dommen sammenlignes med 63 gram ren heroin.

Retten peker i dommen at forholdet har pågått over et svært langt tidsrom.

— Dette viser at siktede har hatt et fast forbrytersk forsett, heter det i dommen.