Angrepet skjedde i en sløydtime torsdag. Ett det BT får opplyst skal 14-åringen ha gått mot læreren og samtidig provosert ham verbalt. Læreren, som er relativt kraftig bygget, skal da ha tatt hardt tak i eleven og lagt ham kontant i gulvet. Eleven ble påført sterke smerter i skulderen og i hånden.

Gutten ble etter hvert sendt på Legevakten. Det man først trodde var en kraftig forstuing, er trolig et brudd i hånden.

— En kjempekjedelig sak

Rektor ved skolen beklager hendelsen.

— Dette er en kjempekjedelig sak, ingen tvil om det. Det er ikke kjekt verken for gutten, foreldrene eller skolen, sier han.

— Det viktigste nå er at vi tar vare på gutten. Jeg har snakket med ham flere ganger. Vi har en meget god dialog med hjemmet, og jeg har hatt møte med begge foreldrene. Læreren har snakket med faren om saken.

Ifølge rektor er læreren ikke suspendert.

— Hvilke konsekvenser kan dette få for læreren?

— Det vet vi ikke ennå. Styret er orientert om saken og vurderer å holde et ekstraordinært styremøte om saken.

— Hvilke reaksjoner kan være aktuelle?

— Alt fra permittering en tid til at læreren fritas for enkelte oppgaver. Det viktigste er å innskjerpe overfor alle at konflikter ikke skal løses slik.

Sterke elev-reaksjoner

Som undervisningsinspektør har læreren en sentral posisjon på skolen.

— Vil dere vurdere politianmeldelse?

— Ikke fra skolens side.

— Hvorfor ikke?

— Jeg har ikke tenkt på det som aktuelt. I og med at vi har hatt god kontakt med foreldrene ville det være naturlig om en eventuell anmeldelse kommet fra dem.

— I og med at dette kan være et lovbrudd, hvorfor har du ikke tenkt på det?

— Det kan jeg ikke svare på, sier rektor.

Guttens foreldre vil ikke kommentere saken, men etter det BT får opplyst vil heller ikke de anmelde læreren. BT kjenner til at læreren og guttens far er personlig bekjente.

Mange elever har reagert på lærerens angrep på gutten. De har etter det BT får opplyst også reagert på at enkelte lærere skal ha forsøkt å stoppe elevprat om hendelsen, og føler at noen av dem har tatt parti for læreren.

— Mandag morgen vil vi samle alle elevene på ungdomsskolen og gi dem en orientering om saken, sier rektor.