— Takk for at de har vore med, de er pilotgruppa vår, dette programmet er heilt nytt i Noreg og i bergensområdet. No skal me sjå om dette programmet kan brukast også i andre skuleklassar, seier Anja Høye til klasse 6 A på Hjelteryggen skule i Fjell.

Det er siste gong i år at kommunepsykolog Høye og Eva Glenjen, psykolog i PP-tenesta, er i klasse 6A med pilotprosjektet Friends.

Sidan mars har tolvåringane på Hjelteryggen gått gjennom programmet som ein del av opplæring i sosial kompetanse og som generell førebygging mot psykiske lidingar.

Nyare forsking viser at tre prosent av alle barn slit med angst. Angst og depresjonar er blitt ei folkeliding og ei vanleg årsak til uføretrygd.

Kontroll over kjenslene

Friends-programmet er utvikla for barn mellom 8-15 år, i utgangspunktet som behandling for barn med angst og depresjonar. No er det utvikla som førebyggjande opplæring for ein heilt normal skuleklasse.

— Elevane lærer å meistre kjenslene sine. Dei lærer å kjenne etter korleis kroppen verkar fysiologisk når ein vert glad, lei seg eller redd, seier Høye.

Barna lærer å identifisere kjenslene sine, pluss eit sett strategiar for å meistre vanskelege situasjonar. Dermed får barna auka kontroll over seg sjølv, til dømes når ein gruer seg til å gå til tannlegen, ein vanskeleg prøve, eller når det er problem i familien.

— Vi prøver å normalisere angsten. Alle opplever å grue seg til store oppgåver. Angsten blir først problematisk når ein vert hindra i å utføre oppgåvene. Strategiane vil hjelpe barna til å bli tryggare og modigare og klare oppgåvene betre, seier Anja Høye.

Til hausten kjem dei to psykologane tilbake til klasse 6A. Då skal dei sjå om lærereglane har festa seg, om det er eit prosjekt som fungerer godt på skulen.

Pusteteknikk

For kontaktlærar Torgunn Ree har programmet blitt eit godt verkty i arbeidsdagen i klasserommet.

— Me har lenge prøvd å fortelje elevane at det er tankane som styrer livet, ein blir det ein tenkjer. Mange stoppar seg sjølv ved å seie at dei ikkje kan, eller «eg kan ikkje fordi eg berre er slik», seier Ree.

Gjennom Friends vert dei positive tankane sett i system. Ved å lære kva som er gode og hjelpande «grøne» tankar, lærer elevane å meistre utfordringar. «Raude» nedbrytande tankar skal bort. Læresetningar som «øving gjer meister», trappetrinnsplanar og problemløysingsplanar er tankestrategiar hjelper gjennom heile livet.

— Kva kan vi gjere dersom venner eller nokon i familien kranglar?

Kommunepsykologen sender spørsmålet ut i klasserommet. Ei rekkje hender står ivrig i vêret.

— Me kan bruke avslappingsøvinga, svarar Steffen.

Ved å lære seg å puste roleg, inn gjennom nasen og ut gjennom munnen, har elevane lært seg å finne ro og slappe av når noko vert vanskeleg.

— Når me pustar godt, er det lettare å ikkje vere sint tilbake. Då er det lettare å løyse konfliktane, forklarar Høye og spør klassen vidare,

— Kva kan me gjere dersom me ser at læraren har ein vanskeleg dag?

— Smile og få han til å le, foreslår Martin frå bakarste benk.

¬ SMIL OG VER GLAD! Det står S-en i FRIENDS for. Svaret gjallar mellom veggene hjå klasse 6a på Hjelteryggen skule. Gjennom spørjeleik og hugsereglar lærer elevane å tenkje tankar som hjelper dei i kvardagen.
Arne Nilsen