Kartleggingen av restaurantbransjens erfaringer på utesteder i Bergen er grunnlaget for det treårige prosjektet "Ansvarlig vertskap". Målet er å gi ansatte opplæring i å takle rus og vold på arbeidsplassen. — Poenget er at serveringsnæringen selv skal være med og bestemme hva som skal gjøres. Vi må utvikle et tett nettverk mellom serveringsbedriftene i byen, slik at de kan utveksle erfaringer, sier distriktssjef i Reiselivsbedriftenes Landsforening, Evy Dale. Bak prosjektet står de samme som gjennomførte undersøkelsen.