• Jeg er bare nødt til å holde humøret oppe. Skulle jeg gått og bekymret meg for om jeg fortsatt har jobb om et halvt år, ville det ikke vært til å holde ut.

Fotografiene farer forbi i full fart, men Eva Erdal merker det med èn gang dersom det er feil med noen av bildene. Selv om det meste av produksjonen på FotoKnudsen er automatisert og effektivisert, blir den siste kvalitetskontrollen fortsatt tatt manuelt.

Erdal har jobbet på FotoKnudsen i nærmere 30 år. Til tross for at bedriften har vært gjennom en tøff omstillingsprosess — som ingen kan garantere at man har sett slutten på - er replikken løs og latteren trillende.

— Vi er flinke til å fokusere på det positve, bekrefter klubbleder Audhild Solsvik. - Det føles som vi har blitt drevet fra skanse til skanse de siste årene, men så langt har vi tross alt klart å overleve. Vi er det siste store fotolaboratoriet som er igjen i Norge. Alle ansatte er opptatt av ordresituasjonen, og hvor mye arbeid som til en hver tid kommer inn. Det er blitt enda viktigere å ha det kjekt i lag, men usikkerheten ligger der jo hele tiden. Hvordan vi takler det, varierer nok fra person til person, sier hun.

Digital fotorevolusjon

Flesteparten av medarbeiderne på FotoKnudsen har hatt sitt daglige virke der i over tjue år. Aldri hadde de opplevd annet enn at arbeidsplassene var gode og trygge - til den digitale fotorevolusjonen nærmest over natten snudde opp-ned på det meste. I fjor måtte det nedbemannes med 40 stillinger.

  • Fra årtusenskiftet og frem til i dag har det vært et fall i markedet for fremkalling og salg av film på over 70 prosent, forteller Ole Bjørn Knudsen, administrerende direktør i FotoKnudsen.
  • Vår erfaring med omstillinger er at det er barskt når det står på, at de menneskelige følelsene må tas særdeles på alvor og at man må ha en gjennomtenkt plan for hvordan man ønsker å gjennomføre prosessen. Da blir omkostningene ved omstillingen betydelig redusert.

— Av de som er blitt værende i bedriften, ser vi at det er mange som er kommet styrket ut. Frykten for det ukjente er ofte større de reelle utfordringene man står overfor.

— Så lenge alle er innforståtte med situasjonen, og erkjenner alvoret, vil omtrent alle beslutninger bli akseptert. Men det er bedriftens ansvar å gjøre så mye man kan for de menneskene som er involvert, også de som forlater oss, understreker Ole Bjørn Knudsen.