MAGNUS VOLLSETmagnus.vollset@bt.no

Oppskriften er enkel: Først fire timer på felles opplæring. Deretter et par timer hos sykepleier. Til slutt en time hos fysioterapeut. Og så er astmatikere flinkere enn legen.

— Det var morsomt å oppleve! Pasientene ble flinkere til å finne behandling av sin egen sykdom enn jeg som lege, sier Frode Gallefoss til Bergens Tidende.

Får et bedre liv I doktoroppgaven han skal forsvare fredag, har Gallefoss fulgt 78 astmatikere gjennom et helt år. Halvparten fikk tilbud om et kort kurs om hva astma egentlig er, hvordan medisinen fungerer og hvordan en best kan leve med sykdommen. De fikk også med seg et hefte med råd og informasjon om astma.

Dette ga resultater: I løpet av det ene året han fulgte personene, hadde den gruppen som fikk undervisning 70 prosent færre møter med leger og 70 prosent færre sykemeldingsdager enn gruppen som ikke fikk opplæring. Andelen symptomfrie ble doblet.

Penger å spare Gallefoss har også regnet ut hvor mye samfunnet vil spare på å sende en astmatiker på kurs.

De samlede kostnadene ble redusert fra 16.000 kroner i kontrollgruppen til 10.500 kroner i opplæringsgruppen. For hver astmatiker som ble symptomfri etter opplæring sparte man samtidig 12.200 kroner.

— Dette er en god indikasjon på at opplæring av kronisk syke er gunstig, både for den det gjelder og økonomisk for samfunnet, sier Gallefoss til Bergens Tidende.