TOR KRISTIANSEN

— Jeg bruker mer tid på å leke med, rose og si positive ting til gutten min, sier en mor fra Bergen som nettopp er ferdig med kurset. Det ser hun har en gunstig effekt. Hjemme har de det hyggeligere sammen, og hun har lært seg nye måter å håndtere negativ atferd på.

— Vi kutter noen av beskjedene om alt som skal gjøres sånn og sånn og bruker mer tid til trivelige ting. Det virker, sier en annen mor.

Fornøyde foreldre

De to foreldrene gikk i høst på foreldrekurs i Knarvik der de lærte nye strategier å møte barna på. Det hender barn er så aggressive at både barn og foreldre tappes for krefter. Selv da finnes håp. Så fornøyde er foreldrene fra Bergen at de anbefaler kurset for alle. De vet at de ikke lenger vil føle seg så hjelpeløse om barnet sliter en dag.

Det er ganske normalt at foreldre sliter med sine barn fra tid til annen. Følelser kan være vanskelig å takle både for liten og stor. Psykisk helsevern for barn og unge, avdeling BUP Åsane og BUP Nordhordland har i et år tilbudt det nye kurset til foreldre som sliter. Opplegget har slått svært godt an.

Lærer å snu båten

— Vi har lagt hovedfokuset på hva foreldrene selv mestrer og økt deres kompetanse på positive samspill, forteller psykologene Eli Johnsen og Bjørn Brunborg, som har ledet kursene. Ved å tenke nytt og bruke andre strategier, lærer foreldrene å snu båten når de føler seg trengt opp i et hjørne. Foreldrene ser klarere hva det betyr at de snakker med, leker, lytter og viser medfølelse med barna. Samtidig lærer de å sette grenser på en bedre måte, ignorere og omdirigere negativ atferd.

Det norske kurstilbudet er utviklet ved Universitetet i Tromsø og allerede prøvd ut av mer enn 200 familier. Erfaringene er så gode at opplegget skal tilbys over hele landet. Trondheim og Stavanger har alt satset. I tillegg til Helse Bergen, tilbyr også Helse Vest kurset gjennom Familiehuset i Førde.

— Foreldreprogrammet er utviklet av psykolog Carolyn Webster-Statton i USA og tilpasset norske forhold, opplyser Eli Johnsen og Bjørn Brunborg. Enkle psykologiske grep brukes på en systematisk måte. Det virker. Særlig understrekes det hvor viktig leken er for. Gjennom den lærer barna å bli kreative og oppfinnsomme. Her kan foreldrene også overlate til barna å bestemme. Gjennom ros og anerkjennelse utvikles barnas selvfølelse, motivasjon og evne til å samarbeide og løse problemer.

Økt selvtillit

— Jeg ser hvordan små vrier i måten å si ting på har stor effekt. Gutten min vokser på det og får økt selvtillit, forteller en av mødrene.

En gang i uken i tre-fire måneder kommer foreldre til mellom seks og åtte barn i alderen tre til åtte år sammen. De jobber med rollespill, video, dramatisering og hjemmeøvelser. Foreldrene har ikke minst hatt stor nytte av hverandre.

— Jøss, jammen er det ikke bare oss som sliter i perioder, tenkte jeg da vi møtte de andre foreldrene, sier en av mødrene. Hun forteller hvordan de har delt gode tips og nå gjerne slår på tråden til hverandre.

Kursboken av Carolyn Webster-Stratton kan fås i bokhandelen. Den har tittelen «De utrolige årene» og er utgitt på Gyldendal Akademiske.

Helse Bergen planlegger å starte nye foreldregrupper i samarbeid med PPT (Pedagogiske Psykologisk Tjeneste) i februar 05. - Vi satser på at gruppetilbudet skal bli et fast tiltak innenfor vår behandlingskjede, sier Bjørn Brunborg og Eli Johnsen.

TEGNING: LEIF RAA