• Jeg er overrasket over at Arbeiderpartiet og KrF aksepterer SVs anmodning om å fryse ethvert forsøk på konkurranseutsetting og salg av kommunal virksomhet, sier Herman Friele.

Høyres ordførerkandidat hadde i går sin første opptreden i bystyret, denne gang på galleriet. I salen pågikk årets budsjettdebatt.

— Godt driv

— Jeg må si hovedinntrykket er svært positivt. Det var en god debatt, godt forberedte innlegg og et godt driv, sier Friele.

Særlig likte han spontaniteten i replikkordskiftet. Og blir tilsvarende skuffet når han hører at debattene i bystyret normalt ikke åpner opp for samme spontanitet.

— Det var skuffende å høre, for det skaper intensitet. Men dette går det kanskje an å gjøre noe med?

Høyres ordførerkandidat er læregutt, og satser på en bratt læringskurve frem til valgkampen. Derfor vil han heller ikke si så mye om budsjettforslaget.

— Jeg skal forhold meg til det programmet Høyre går til valg på. Budsjettet kjenner jeg fra avisenes dekning. Men jeg har merket meg de skillelinjene som går når det gjelder de privates rolle i tjenestetilbudet. Jeg ville synes det var naturlig å få frem kostnadene og så vurdere hva som er best, fremfor å slå fast at private ikke skal inn, sier Friele.

KrF på vippen

Nettopp privatisering gikk som en rød tråd gjennom gårsdagens budsjettdebatt. Ikke minst fordi budsjettavtalen mellom byrådspartiene, Venstre og SV tydelig markerer en skillelinje i bystyret.

På ene siden budsjettpartnerne som støtter seg til en rundt formulert erklæring om at byrådet ikke har planer om konkurranseutsetting av kjernevirksomhet eller salg av kommunale selskaper.

På den andre siden Høyre, Frp og Pensjonistpartiet. På vippen står KrF, som på den ene siden har tatt dissens på byrådets privatiseringserklæring. Og på den andre siden forsvarer budsjettet.

Gjentatte ganger måtte KrFs gruppeleder Trygve Birkeland svare på hvordan KrF vil stille seg til et konkret forslag om privatisering.

— Det er ikke slik at KrF hopper bare noen sier ordet konkurranseutsette. Men får vi et velbegrunnet forslag til bystyret vil KrF stemme for, sa Birkeland.

Nye kort etter valget

KrFs gruppeleder understreket at erklæringen uansett bare er gyldig frem til høstens valg. - Når det gjelder fremtidige samarbeidspartnere, får vi se hvordan vi står da, sa Birkeland og minnet med det bystyret om at KrF kan være nøkkelen til et maktskifte.

Tom Skauge forsvarte SVs budsjettavtale. Selv om det er noen hundre millioner unna SVs drømmebudsjett.

— I år har vi sikret et budsjett som et betydelig bedre med SV enn uten. Og dramatisk mye bedre enn alternativene Høyre og Frp. Jeg hadde ikke regnet med at vi som for noen måneder siden fremmet mistillit skulle sikre budsjettet for det samme byrådet, sa Skauge.

— Jeg synes vi skal rose SV for å skape klare fronter ved høstens valg, sa Høyres Hans Edvard Seim i en replikk og la til: - Med KrF som jokeren. Kanskje SV nærer en slange ved sitt bryst.

<b>POLITISK TURIST:</b> Høyres ordførerkandidat Herman Friele var i går i bystyret for første gang. Og likte det han hørte fra galleriet. - Det var en god debatt, med godt forberedte innlegg og god driv, sier Friele til Bergens Tidende.<p/>Foto: Gidske Stark