Litt før klokken ni fredag morgen, ble Lærdalstunnelen på E16 stengt.

Kabel henger ned fra taket

— En kabel eller wire henger ned fra taket. Vi har sendt folk inn for å se på hvor alvorlig det er, sier vaktoperatør Thore-Andre Halland Statens vegvesen.

Statens vegvesen er usikker på hvor lenge tunnelen blir stengt.— Vi må sjekke om det er strømførende kabel som henger ned. Det kan ta litt tid, sier Halland.

Det ble raskt køer på begge sider av tunnelen.

Vogntoget har ikke meldt seg

— Det er trolig en trailer som har vært oppi to skilt. Dette er skilt som varsler om ulykker og om at folk eventuelt må snu. Elektrofolkene er der først klokken ti, vaktoperatør Ketil Molvær veitrafikksentralen i Lærdal.

Vogntoget har kjørt 21 kilometer i tunnelen før det tok opp i skiltene. Den som har gjort det har ikke meldt seg. Men veivesenet har et registreringsnummer de jobber med.

Omkjøring fra Lærdalstunnelen er riksvei 50 Hol-Aurland. Veimeldingen der var i morges: Snø- og isdekke, fare for glatte partier i tunnelmunningene. Klokken 05:40 var det -20 grader, svak vind og oppholdsvær.

I tillegg til at det normalt er stor trafikk på E16, er det stor utfart til alle hyttene på Filefjell i helgene.

Sjekk værmeldingen her.

Ventetid 25 minutter

- Hvor lenge blir tunnelen stengt?

— Vi må vurdere dette når de har sett på skadene og hvor mye plass de trenger til å jobbe med reparasjonene. Det kan bli aktuelt å sende folk gjennom med ledebil, sier Molvær.

Klokken 09.45 åpnet de for å slippe gjennom køen som var sto i Håbakken i Lærdal.

Det var da om lag femti biler i køen, av dem var 25 vogntog.

Klokken 10.00 melder Statens vegvesen at de vil slippe biler gjennom tunnelen i puljer. Bilister må regen med ventetid på inntil 25 minutter.

Stengt igjen

Klokken 10.10 ble Lærdalstunnelen helt stengt igjen.

— Vi slapp køene gjennom, men nå blir den stengt igjen, sier vaktoperatør Molvær.

Elektrobilen med lift kommet til stedet der skiltene er revet ned. - Den må stå midt i veien, og det er litt usikkert hvor lang tid dette vil ta. Dersom det er mulig vil vi lede trafikken gjennom og forbi liften, sier Molvær.

Manuell dirigering

Klokken 11.00 startet en manuell dirigering av trafikken inne i tunnelen.

— Vi holder nå på å ta ned de to skiltene som er revet løs fra taket. Folk kan kjøre gjennom tunnelen. Der arbeidet pågår, har vi folk som dirigerer trafikken forbi, opplyser veitrafikksentralen i Lærdal.

Sjekk oppdaterte veimeldinger fra Statens vegvesen her.