Lærdal-ordfører Jan Geir Solheim raste da revidert statsbudsjett ble lagt frem forrige uke. Der var det ikke en krone satt av til oppbyggingen av Lærdalsøyri etter brannen i januar, noe som også opprørte SV-leder Audun Lysbakken.

Mandag salet ordføreren opp og reiste til Stortinget for å overbevise kommunal— og forvaltningskomiteen på Stortinget.

— Jeg er glad for at vi får lov til å møte dem, og at de er interessert i hva vår oppfatning er, sier Solheim.

- Kan ikke sammenlignes

Fylkesmannen tilrådde et tilskudd på 20 millioner etter brannen. Lærdal-ordføreren vil ha 50.

Mandag la han frem argumentene sine for at den brannrammede kommunene, som fra før slet med økonomien, skal få to og en halv gang så mye penger som fylkesmannens tilråding.

— Den katastrofen som rammet Lærdal er ikke sammenlignbar med noen andre.

Vil ha varige verdier

Solheim mener regelverket fylkesmannen forholder seg til ikke passer til situasjoner som dette, og at Lærdal trenger støtte til infrastruktur rundt elkraft, omstillingsmidler i større størrelsesorden enn de har fått fra før, og utgifter til informasjonsuthenting og arkivsystemer.

Ordføreren sier de også ønsker å få noen varige verdier ut av støtten de nå ber Stortinget om, og har lansert ideen om et norsk trehussenter i Lærdal.

— Det er mange trehusmiljø som må tenke på en ny måte, både med henblikk til registrering og sikring, sier Solheim, og legger til at Lærdal er et naturlig sted på grunn av trehusmiljøet, og er en omstillingskommune som trenger nye arbeidsplasser.

- Skor oss ikke

- Dere er ikke redd for at noen kan mene at dere som kommune prøver å sko dere på brannen?

— Nei. Det er alltid en redsel, men vi har vært veldig nøye på dette og brukt veldig flinke folk til å lage planene.

- Hvorfor er det så viktig å få dette som egen post i revidert statsbudsjett?

— Denne saken griper inn i flere departementer og områder, og er veldig kompleks. For å være helt ærlig vil vi ikke bruke mer tid på dette, vi svir av tid på å få penger som vi burde bruke på innbyggerne. Det er krevende å lage planene og nå må vi kjempe også for å få det gjennom, det er en ekstrabyrde.

Tør ikke hvile

Kan dere ikke slå dere til ro med at politikerne har lovet dere penger?

— Vi tør ikke det, det er kort tid til revidert budsjett skal vedtas og vi må gjøre det vi kan for å sikre finansiering. Rådmannen må allerede be om tilgivelse for en del ting vi har gjort og grep vi har tatt for å få gjennom byggesøknader. Nå bruker vi penger vi ikke har fått finansiering til, men det gjør vi fordi vi tror pengene kommer, og behovet er stort.

Statssekretær Jardar Jensen (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sa forrige uke at søknaden fra Lærdal kommune om midler er under behandling, og at de prioriterer saken høyt.