Styreleder i Helse Vest, Mai Vik, sier seg godt fornøyd med vedtaket.

Leder for aksjonen "Forsvar Lærdal Sjukehus", Bente Øien Hauge, sier at dette setter situasjonen for de fødende 25 år tilbake.

Aksjonistene som har arbeidet for å opprettholde fødeavdelingen frykter at dette er første steg for nedlegging ikke bare av Lærdal sykehus, men at det også kan føre til at Helse Førde på sikt blir truet som eget foretak.