Lærdal kommune får nå tildelt 6,1 millioner kroner til opprydding og reparasjoner av ødelagt kommunal infrastruktur, opplyser Kommunal— og moderniseringsdepartementet.

Dette kommer i tillegg til 4,9 millioner kroner som kommunen allerede har fått til brannslukking og håndtering av den akutte krisen.

I tillegg får kommunen tildelt tre millioner kroner til planlegging og psykososialt arbeid, mens Sogn og Fjordane fylkeskommune får fem millioner kroner i omstillingsmidler som vil være øremerket Lærdal kommune.

Kommunepolitikerne i Lærdal har tidligere kritisert regjeringen for å gi for lite hjelp etter brannen, som ødela 40 bygninger i Lærdalsøyri. Rådmann Alf Olsen har bedt regjeringen om 50 millioner kroner til gjenreisning av brannområdet.

De statlige midlene kommer i tillegg til forsikringsutbetalinger på 200 millioner kroner etter storbrannen.