Langt fra alle drosjer er i bruk når behovet er som størst: Jevnt over er 30 prosent av taxiene i Bergen ikke i bruk fra klokken 01.00 til 04.00, natt til lørdag og søndag.

Det skjer selv om alle drosjeløyver krever drift hele døgnet.

– For mange biler er ute av drift når de trengs. Her bør flere i drosjeparken stille opp, sier Rolf Rosenlund i samferdselsavdelingen til Hordaland fylke.

Kan miste løyve

I går skrev BT

om taxipiratenes nye tokt i det bergenske nattelivet. Observatører fra Norgestaxi fant over 80 forskjellige pirattaxier i løpet av to nattetimer forrige helg.

– Dette viser at behovet for flere taxier absolutt er der. Drosjeselskapene bør virkelig jobbe for å få flere biler, sier Rosenlund.

Det er Hordaland fylke som tildeler løyvene til taxisjåførene. Reglementet sier at drosjesentralene plikter å sikre tilstrekkelig med biler etter pågangen.

_Les også:

— Stort problem uten pirattaxiene_

– Taxiene er samlet i sentraler, slik at byrdene med driveplikten blir fordelt. Det betyr at du ikke trenger å ha alle bilene ute hver natt. Men når det er topper, skal alle bilene ut. Det er det opp til sentralene å vurdere, sier Rosenlund.

Riset bak speilet, sier han, er at løyvene i verste fall kan bli trukket tilbake. Foreløpig er ikke det vurdert.

Syk bil i helgen

På mandag starter fylkeskommunen en ny telling over både behov og kjøretider for taxiene i Bergen og øykommunene rundt. Disse tallene skal fylkets samferdselspolitikere bruke til å vurdere en utvidelse av antall drosjer.

Rapporten fra 2008 viser at de to store taxisentralene hadde en like stor andel biler ute av drift – selv om Bergen Taxi har mer enn dobbelt så mange biler.

Begge selskapene mener bildet er annerledes i dag.

– Ved forrige måling var det en manko på arbeidskraft. Det er det ikke lenger, sier Jan Tennfjord, daglig leder i Norgestaxi.

Han anslår at andelen biler i drift natt til lørdag og søndag ligger et sted mellom 70 og 80 prosent.

– Viser ikke alle pirattaxiene at folk strever med å få tak i taxi i helgenettene?

– Nei. Det viser at det er for få løyver. Det er ingen dramatikk i at 20 prosent av bilparken står inne. Det kan skyldes sykdom eller at noe er i veien med bilen, sier Tennfjord.

Tror ikke på timelange køer

Administrerende direktør Jan Valeur i Bergen Taxi vil ikke si hva han mener bør være et minimumsfremmøte blant selskapets drosjer.

– Det kommer an på etterspørselen, sier Valeur. Ifølge ham er køene aldri lenger enn 45 minutter.

– Og det er når det er som travlest. At noen står i kø i timevis, har jeg store problemer med å tro på, sier Valeur.

I motsetning til Norgestaxi, ønsker ikke han flere løyver. Finanskrisen fører nemlig til mindre helgekjøring, mener han.

– Særlig fredagskjøringen ble mindre sist gang det gikk dårlig med økonomien. Den tilbakegangen ser vi også nå, sier Valeur.

Ingen av selskapene måler ventetid på holdeplassene i Bergen sentrum. Bergen Taxis statistikk for telefonbestillinger, viser en ventetid i snitt på 4,5 minutter, klokken 03.00 natt til søndag. Det er tiden fra registrering til en drosje vil ha turen.

– Det er lengre ventetid da. Men under fem minutter må være tilfredsstillende, sier Valeur.

Paul S. Amundsen