Dragkampen om et mulig budsjettforlik på Stortinget tok helg i går etter at regjeringspartiene ba om pause. Fremskrittspartiet har nå to ganger avvist tilbud fra regjeringspartiene om et forlik. Et nytt tilbud ble fremlagt i går, men Frp takket overraskende høflig nei.

Bondevik har fortsatt god tro på at det vil la seg gjøre for regjeringspartiene å nå frem til et budsjettforlik med Fremskrittspartiet.

— Men det er i øyeblikket et unødig høyt støynivå, sier han til Bergens Tidende. Han sikter ikke bare til Frp. Bondevik roper også et varsko til Arbeiderpartiet:

— Jeg vil advare mot den svartmalingen som Arbeiderpartiet gjør seg skyld i. Den nører bare opp under misnøyen. Heller ikke Ap er tjent med det, om vi skal feste lit til meningsmålingene, sier han.

— Hva er det verste av kravene fra Frp?

— På dette stadiet vil jeg ikke si så mye om det. Men jeg kan i hvert fall si at jeg reagerte sterkt på den koplingen Frp har gjort i den offentlige debatt mellom kutt i alkoholavgiftene og kutt i bistanden til u-landene.

— Fylkeslederne i Frp oppfordrer ham til ikke å bøye unna hvis du stiller kabinettspørsmål på budsjettet?

— Det må i så fall være opp til Frp hvordan det vil stille seg til en slik hypotetisk situasjon. Jeg håper det kan finnes andre løsninger.

— Hvordan har du det selv i denne situasjonen?

— Jeg har etter hvert lært meg å ha en ganske avslappet holdning til dette, og jeg er overhodet ikke stresset. Jeg har også vennet meg til å ikke være bekymret hele tiden. Veien blir til mens vi går, heter det jo. Jeg har vært statsminister i tre og et halv år, så for meg personlig er det ingen katastrofe om vi forlater taburettene.