— Dette er ikke noe hyggelig. Jeg tenkte vel at han kom til å klare å fortsette på et vis. Det verste med barnehagen var personalet som ikke kunne norsk. Barna kjente seg utrygge og ble ikke tatt vare på, sier Hilde Vatnøy.

Hun er en av de ni mødrene som tok barna ut av Toppen barnehage på Nattland.

I slutten av september fikk barnehagen varsel om permanent stenging, etter tilsyn fra kommunen. Håvard Storetvedt var eier og driver av Toppen Barnehage. Nå har han blitt dagmamma. Flere lapper med telefonnummeret til Storetvedt er hengt opp på Sletten senter og området rundt.

— Jeg håper han ikke får kunder, men han klarte jo å drive barnehagen frem til den ble fysisk stengt. Kommunen bør gripe inn og stoppe denne driften også. Han egner seg ikke til å drive dagmamma eller barnehage, sier Vatnøy.

Mangler godkjenning

Alle dagmammaer som passer 3 eller flere barn, inkludert sine egne, skal ha godkjenning på forhånd.

— De plikter å melde fra på forhånd. Dessverre er det ikke alle som gjør det, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder i Etat for helsetjenester.

Før virksomheten kan godkjennes går kommunen på befaring for å se om hjemlene i dagmammaforskriften er oppfylt. Hygiene, ulykkesforebygging og radonforekomst skal vurderes.

— Det vil også være krav om at dagmammaene snakker norsk, sier Skotheim.

Manglende norskkunnskaper hos personalet var blant årsakene til at Toppen barnehage ble stengt.

Skotheim bekrefter at kommunen ikke har vært i kontakt med Storetvedt.

— Nei, vi har ikke mottatt noen søknad fra ham, sier hun.

Nekter å kommentere

Håvard Storetvedt vil ikke si noe om hvor mange barn han passer på, eller om han skal søke godkjenning.

— Jeg har ingen kommentar til deg. Ha en fin dag, sier Storetvedt på telefon.

Sonja Skotheim sier at kommunen vil udnersøke saken.

— Nå som vi har fått vite om det, vil vi gjøre ham oppmerksom på at han har søknadsplikt.

Hun oppfordrer foreldre til å undersøke om en dagmamma er godkjent før de inngår en avtale.

Fjernet lappene

En anonym mor BT har kontakt med, forteller at hun fikk sjokk da hun oppdaget lappene. - Jeg tok barna mine ut Toppen barnehage, og håper ingen andre sender barna sine til denne dagmammavirksomheten.

Hun rev selv ned flere lapper og ga beskjed til vakten på Sletten senter om at nye lapper må tas ned.

Toppen barnehage har vært i medias søkelys i lang tid. Blant annet har den ved flere anledninger tatt inn flere barn enn den er godkjent for, den har manglet pedagoger og ikke hatt fast ansatte. I september sendte fem foreldre klage til kommunen, der de redegjorde for et personale som ikke snakket godt norsk, mangel på pedagogisk personale og dårlige hygieniske forhold.