– Vi driver ikke politikk på grunnlag av meningsmålinger. Vi driver politikk for å finne frem til løsninger som virker, og jeg etterlyser fortsatt gode faglige begrunnelser for at køprising er veien å gå, sier Mæland.

– Hva gjør dere dersom KrF i bystyret stemmer for rushtidsavgift?

– Vi er forberedt på at dette kan bli en parlamentarisk situasjon. Men vi har også gode tradisjoner for å bli enige sammen og finne frem til fornuftige løsninger, sier Mæland.

– Hva kan årsaken til dette stemningsskiftet være?

– Årsaken kan jo være at Bergens Tidende har kjørt så massivt på lederplass om dette temaet. Men vi trenger å være konsistente her. Jeg er rystet over Arbeiderpartiet i denne saken.

Høyre-leder Erna Solberg sier hun ikke er overrasket over undersøkelsen.

– Mange er lei av å stå i kø, og dette koster jo ikke så mye for de fleste. Da er det ikke så overraskende at mange uttaler seg positivt om et sånt forslag, uten at det gjør forslaget bedre. Køprising vil bare ødelegge for dem som har dårligst råd og minst valgfrihet fra før, sier Solberg.

PÅVIRKES IKKE: Byrådsleder Monica Mæland (t.v.) lar seg ikke påvirke av tallene. Her sammen med samferdselsminister Liv Signe Navarsete, da sistnevnte i januar la ned den første skinnen til Bybanen. ARKIVFOTO: PAUL S. AMUNDSEN