Psykiaterutvalget, som NAV ble tvunget til å oppnevne i fjor, kommer med anbefalinger om å behandle Holen-barna som en gruppe, slik at de lettere får krigspensjon.

Miljeteig, som var den første politikeren som engasjerte seg i krigspensjonssaken, viser til dommen fra Gulating lagmannsrett i 2005, der retten slo fast at alle Holen-barna var i samme situasjon.

Staten ble derfor dømt for forskjellsbehandling ved å avvise saksøker, mens andre Holen-barn hadde fått krigspensjon. Selv etter denne dommen endret i NAV sin praksis.

— Er ikke uhildet

Miljeteig synes det er bra at utvalget har gått gjennom nyere forskning, og er glad for at det nå vil bli lettere for Holen-barna å få krigspensjon. Men det er altfor lite, mener hun. I oktober gikk Miljeteig ut i BT og luftet sin utålmodighet med egen regjerings innsats, og krevde at statsråd Bjarne Håkon Hanssen skulle be professor Lars Weisæth om å trekke seg fra utvalget. Hun var redd han hadde for mange bindinger til tidligere utredninger om krigspensjon.

— Med rapporten har utvalget vist at de ikke er uhildet, og med lojaliteten til gjeldende praksis, blir bindingene til NAV tydelige. Det er en feilkobling når utvalget viser til konsekvensene av en utvidelse til flere grupper, sier Miljeteig.

Parallell til FN-soldatene

Miljeteig mener det er flott at utvalget har lagt frem ny kunnskap, men at det skjærer seg når de likevel holder fast ved de gamle rammene for praksis og lovtolkning.

— Unger som ble traumatisert av tap og redsel ved bombeangrepet, men ikke ble truffet av bomber, blir ikke tatt med. Det er stikk i strid med alminnelig retts- og rettferdighetsoppfatning.

Miljeteig ser en parallell til behandlingen av FN-soldater som kommer hjem med seinskader:

— Jeg har inntrykk av at forsvarsministeren også vil gi anerkjennelse til de som ble indirekte rammet av krigshandlinger, og traumatisert.