Det nye kompromisset går ut på at Senterpartiet vil ha en folkeavstemning rundt Norges deltakelse i EØS-avtalen. Det sier derimot ingenting om når denne avstemningen skal finne sted.

Det nye endringsforslaget til programmet som blir lagt frem i dag sier følgende:

«Det Norske folk skal selv påvirke avgjørelsen om at Norge skal være medlem i EØS og ha et fremtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap.»

På forhånd var dette en av sakene som det var knyttet mest forventninger om landsmøtebråk til i pressekretsene.

Ikke krast nok

Programkomiteens forslag om EØS har vært omstridt. Flere fylkeslag og Senterungdommen spesielt mener det er altfor veikt. I forslaget til nytt program står det blant annet at:

«Sp ønsker å erstatte EØS-avtalen med handels— og samarbeidsavtaler med EU for å sikre våre interesser.»

«Vi vil også i større grad benytte handlingsrommet innenfor dagens avtale for å kompensere for negative sider ved avtalen og samtidig initiere en politisk dialog i EØS-rådet for å bøte på det demokratiske underskuddet ved avtalen.»

Les hele forslaget til Sp-programmet her

Dette mener opprørerne er altfor svakt. En stor andel av grasroten i Sp vil ut av EØS, og Senterungdommen ønsker seg en folkeavstemning om hele handelsavtalen.

Pisket på plass

Forrige gang Sp varslet at de ville stille tøffere krav om EØS-avtalen i nye regjeringsforhandlinger, ble de pisket på plass av Ap, og måtte garantere at EØS-avtalen ikke skulle debatteres de neste fire årene dersom det blir rødgrønt gjenvalg.

Senterungdommens leder Sandra Borch, mener Sp ikke kan finne seg i at Ap skal diktere hva Sp skal vedta på sitt eget landsmøte. Etter lange debatter i korridorene underveis har de kommet frem til en felles plattfor

Det nye forslaget etablerer at Sp vil ha en folkeavstemning om EØS, men partiledelsen blir ikke bundet av landsmøtet til når denne skal finne sted. Dermed står de friere i eventuelle regjeringsforhandlinger.

— Vi får med oss ledelsen på en folkeavstemning, det viser at vi er garantisten mot norsk EU-medlemskap, og at vårt standpunkt er å si opp EØS-avtalen, sier Borch til BT.

- Skjer en slik avstemning i neste periode?

— Det kommer an på størrelsen på partiene. Slik det er i dag blir det vanskelig. Vi får ikke gjennomslag for hele programmet vårt i regjeringen.

Skryter av lederen

- Men dette er en av de viktigste sakene deres?

— Vi må kjempe for saker som dette, det er en av grunnsteinene, og det er en sak som skiller Ap fra Sp. Det må velgerne vite.

Hun berømmer ledelsen for å ha møtt dem på halvveien.

— Dette viser at Senterungdommen har en sterk plass i partiet, og det er bra at ledelsen møter oss til et kompromiss.

Kunne ikke stemme ned

Liv Signe Navarsete tok ordet på landsmøtet

— Som vi alle vet er EØS et viktig tema for Sp. Senterungdommen har brennende engasjement og har lagt frem et forslag som landmsøtet ikke vil stemme ned.

Navarsete stiller spørsmål om det er smart å fremme krav om folkeavstemning når bare Sp og SV vil støtte noe slikt per i dag. Likevel mener hun og sentralstyret at dette forslaget ikke kunne nedstemmes av Sp.

— Derfor fremmer vi dette endringsforslaget.

ENIG: Liv Signe Navarsete og resten av partiledelsen har kommet til enighet med Senterungdommen
ANDREA STRØMMEN