GULT: Det gule plastarmbåndet med bokstavene «Live strong» er syklisten Lance Armstrongs bånd til inntekt for kreftsaken. Dette var båndet som satte fart på trenden. I Norge kan man nå få tak i armbåndet på Kreftforeningens kontorer gjennom å gi et pengebidrag. Inntektene går til den norske kreftsaken. Kreftforeningen har så langt fått inn 2 millioner kroner. De kjøper båndene fra Lance Armstrong Foundation i USA og denne uken kommer en ny ladning på 10.000 armbånd.

HVITT: Det hvite armbåndet med slagordet «Make poverty history» er del av en verdensomspennende kampanje for å minske fattigdommen. Kampanjen retter seg mot verdens mektigste ledere og krever mer og bedre bistand, gjeldsslette og rettferdig handel for fattige land. Båndet er først og fremst en politisk protest og kan fås gratis på nettet. Det kan også kjøpes for 20 kroner i Dressmann— og Cubus-butikker. Da går pengene til Kirkens Nødhjelps bistandsarbeid.

SVART OG HVITT: Et svart og et hvitt bånd som henger fast i hverandre ble solgt i vår, men bare i Oslo-området. Båndene hadde innskriften «Stand Up Speak Up» og hadde sin opprinnelse i fotballmiljøet. De var en kampanje mot rasisme i fotballen og produsert av Nike.

ROSA: Det rosa armbåndet er nytt og kommer fra Kreftforeningen. Det bærer brystkreftsakens sløyfesymbol og er en del av «Rosa sløyfe»-aksjonen i oktober. Båndet kan kjøpes på internett for 30 kroner og vil sannsynligvis bli solgt året ut. Du får også tak i det på Kreftforeningens kontorer og gjennom Foreningen for brystkreftoperertes lokallag. Det finnes flere varianter av det rosa båndet. I Sverige har det skriften «Älska fotboll» og viser motstand mot fotballvold.

RØDT: Røde armbånd finnes i to varianter. «Asia on my mind» var en skandinavisk aksjon gjennom Redd Barna som gikk i januar og februar til inntekt for ofrene for flodbølgekatastrofen. På grunn av fortsatt etterspørsel etter båndene, har Redd Barna tatt opp igjen distribusjonen de siste ukene. Båndene er kun å få tak i gjennom organisasjonens hovedkontor i Oslo og koster 30 kroner pluss porto. Det andre røde eksemplaret er et samarbeid mellom 46664 Mandela Foundation og Det internasjonale Røde Kors. Dette er del av Mandelas kampanje i forhold til HIV/AIDS-problematikken. Båndet kan kun kjøpes ved henvendelse til youth@redcross.no og koster 30 kroner.