Solen ligger lavt over horisonten. Utenfor Kolltveittunnelen på Sotra er utrykningspolitiet på jakt etter promillekjørere og bilførere uten sikkerhetsbelte. En etter en vinkes de inn av politioverbetjent Leiv Lønningen.

— For politiets del vil det være positivt at kriminelle får begrenset området de kan bevege seg i, sier Lønningen.

De fleste sjåførene Bergens Tidende snakker med under kontrollen synes det samme. Særlig kvinnene har lite medlidenhet med kriminelle som må ta beina fatt.

- Bør ikke være på veien

— En drapsmann eller voldtektsmann bør ikke være på veien. Da kan de jo bare kjøre videre til neste offer, sier Monica Branndal på vei hjem fra juleshopping med sin mor og datter.

Svein Helge Moen har handlet mat til helgen og stoppes i rutinekontrollen. Alt er i skjønneste orden med både bil og sjåfør. Han mener forslaget om å ta lappen fra kriminelle er galt.

— Jeg synes det er to vidt forskjellige ting. Man må bli dømt for det lovbrudd man faktisk gjør, sier Moen.

Politidirektoratet har laget forslag til ny forskrift i veitrafikkloven på oppdrag for Justisdepartementet.

I dag er det politiet som vedtar inndragning av førerkort. Fra nyttår skal derimot domstolene få oppgaven med å fradømme folk retten til å kjøre bil.

— Tanken er at inndragning av førerkort er en straff. Derfor bør domstolene avgjøre tap av førerretten, sier Magne Svor, underdirektør i Politiavdelingen i Justisdepartementet.

Den nye forskriften er langt på vei en gjengivelse av politiets instrukser i dag. Unntaket er forslaget om å gi alvorlige forbrytere en tilleggsstraff i form av inndragning av førerkort.

- Slipper billigere unna

— Vi stiller oss både spørrende og undrende til dette. Vi har liten tro på at trussel om tap av førerkort har noe å si for denne type voldsforbrytelser, sier Egil Otter, informasjonssjef i Norges Automobil-Forbund (NAF).

NAF mener forslaget er et brudd på likhetsprinsipper.

— En som ikke har lappen vil slippe billigere unna. Hvilken logikk er det? Spør Otter.

Trygg Trafikk er derimot glad for forslaget.

— Biler brukes i over 80 prosent av de kriminelle handlingene som begås i Norge i dag. Derfor synes vi dette er helt greit, sier Leif Agnar Ellevset, direktør i Trygg Trafikk.

Den nye forskriften skal behandles i statsråd som kongelig resolusjon den 19. desember.

LIKHET FOR LOVEN: Fra nyttår blir det domstolene og ikke politiet som skal ha ansvar for inndragning av førerkort. Målet er å få lik behandling over hele landet. Folk som bruker bilen til straffbare handlinger som ikke har med selve bilkjøringen å gjøre, kan også miste lappen. Politioverbetjent Leiv Lønning synes det er positivt at kriminelle kan få begrenset mulighet til å bevege seg rundt.<br/>Foto: MARITA AAREKOL