I beste fall kan kjøperne flytte inn i løpet av noen dager, tror Atle Helle, daglig leder i Lappen 9 Invest AS

I dag vil et flertall i komité for miljø- og byutvikling gi nok en dispensasjon til den omstridte boligblokken. Ap, Frp og Pensjonistpartiet har bestemt seg for å akseptere feilplasseringen. Samlet har de tre partiene flertall og kan få følge av flere.

Frps Torkil Åmland mener tvilen bør komme utbyggerne til gode. Hans parti vil akseptere at husets bakre hjørne kommer 53 centimeter for nært nabogrensen:

- Her har vært foretatt flere målinger med ulike resultater. Det som har skjedd er beklagelig, men vi vil gi dispensasjon, sier Åmland.

Pensjonistpartiets Kåre Husabø legger vekt på at avstanden til nabogrensen er over seks meter i fremkant av huset. Derfra og bakover skrår bygget mot naboeiendommen. Før bakre hjørne krysses lovens firemeter-krav.

- Etter min mening er dette en bagatell, sier Husabø.

Også KrF har bestemt seg for å la Lappen 9 få stå.

- I prinsippet ville jeg sagt nei, men etter å ha sett stedet med egne øyne innser jeg at det eneste fornuftige er å la det gå, sier Kristian Helland.

Atle Helle uttaler til Bergens Tidende at utbyggingsselskapet søker om ferdigattest, så snart dispensasjonen er på plass.

- Asfaltering av garasjen gjenstår, ellers er huset klart for innflytting. Jeg tror det kan skje i løpet av få dager, sier Helle.

Kjøperne kan nå notere seg for to måneders dagbøter på en promille av kjøpesummen pr. dag.

- Hvor mye har dere tapt på forsinkelsen?

- Det er foreløpig uklart. Kjøperne har ulikt krav på dagbøter, sier Helle.