På dene høringen kan hvem som helst sin hjertens mening om bybanetraseen. Vi følger deputasjonsmøtet live.