• Kvelden før drapet på Øyvind Bjarte Madsen fikk Jarle Olsen denne pistolen fra drapsofferets venn, bare noen meter fra hytten der Madsen ble skutt.

Det hevder advokat Thomas Randby, som forsvarer fotballspilleren (27) som er tiltalt for å ha overlevert drapsvåpenet til Tor Helge Flaten.

Politiet mener 27-åringen oppbevarte våpenet en måned før det ble brukt, og at han ga det til Flaten kvelden før drapet. Pistolen skal Jarle Olsen ifølge sin forklaring ha fått en måned tidligere av en kompis (33).

Mobiltelefontrafikk støtter opp under en annen teori, mener fotballspillerens forsvarer. Døgnet før drapet hadde Jarle Olsen kontakt på telefon 37 ganger med det sentrale vitnet (33), på en telefon 33-åringen hadde registrert under falskt navn og holdt skjult fra politiet.

– La meg løfte frem en teori: Det er riktig at Jarle Olsen fikk våpenet av deg, men han fikk det kvelden før drapet, sa advokat Thomas Randby i sin utspørring av 33-åringen som i går vitnet i retten.

God venn av drapsofferet

– Den teorien er feil, svarte 33-åringen, som benekter å noensinne ha gitt Olsen våpen.

Fotballspillerens forsvarer mener derimot at basestasjon-analyser viser at Olsen kan ha møtt 33-åringen på en bensinstasjon like ved drapsåstedet.

– Der får Olsen våpenet. Telefonene deres slår ut på samme basestasjon klokken 22.15, en time før Olsen treffer Tor Helge Flaten på Proffen gatekjøkken og gir ham oppdraget om å ta Madsen, sier Randby.

Han mener 33-åringens oppførsel i dagene etter drapet tyder på at han ikke visste hva våpenet skulle brukes til, og at han følte seg lurt av Olsen.

– Neste dag får han vite at hans gode venn Øyvind Bjarte Madsen er skutt og drept, og skjønner at våpenet han ga Olsen noen timer før ble brukt. På tross av at han vet hvor farlig det er å blåse Jarle Olsen, forteller han om dette til en politimann i fortrolighet, sier Randby.

Han trekker også frem to vitner som har forklart at 33-åringen noen dager etter drapet fortalte dem at han var «99 prosent sikker» på at Jarle Olsen sto bak.

Anonymt tipsbrev

Kort tid etter drapet fikk politiet et anonymt tipsbrev. Opplysninger om drapsvåpenet som den gang ikke var offentlig kjent, gjør at Jarle Olsen tror 33-åringen er avsenderen.

– I brevet skriver han at Madsen ble drept av et finkalibret våpen. Hvordan kunne 33-åringen vite det? På grunn av at han overleverte våpenet så kort tid før drapet skjedde. Hvis Jarle Olsen hadde fått det en måned før – slik Olsen hevder – kunne ikke 33-åringen ha visst at det var dette våpenet som ble brukt. Olsen hadde jo flere våpen, sier Randby.

Han mener grunnen til at Olsen forklarer at han fikk våpenet en måned før, er for å få det til å passe med at Flatens oppdrag ikke var å drepe, og at det derfor ikke var planlagt at han skulle ha med våpen.

Flyktet til Thailand

Etter å ha fått trusselbrev i posten og signaler på at han skulle tas i forbindelse med sitt vitnemål i retten i 2001, flyttet 33-åringen fra Åsane til Thailand.

– Du har ikke lyst til å gå rundt og se deg over skulderen. Det føltes ikke noe trygt å være her, sa 33-åringen, som trodde de anonyme truslene kom fra personer som handlet på vegne av Jarle Olsen.

Like før jul i fjor flyttet 33-åringen tilbake til Norge. Han hadde da vært i kontakt med begge de nye tiltalte, og gitt avhør i saken på telefon fra den norske ambassaden i Thailand.

DRAPSVÅPENET: Denne finkalibrede pistolen ble brukt til å drepe Øyvind Bjarte Madsen. Politiet mener den tiltalte 27-åringen hadde våpenet i lang tid før drapet. Hans forsvarer mener mobiltelefontrafikk viser at det 33-årige vitnet ga pistolen til Jarle Olsen kvelden før drapet.
bergen politikammer