— Vestlandet bør være med i ledertrioen i Det norske Arbeiderparti. Jens Stoltenberg vil nok om 20 års tid når vi ser tilbake, vise seg som den mest betydningsfulle politikeren vi har hatt. Han er den selvskrevne leder. Den eneste som har sjanse til å nå opp er Grete Knudsen.

I sentralstyret

Knudsen sitter i dag i sentralstyret i Arbeiderpartiet. Hun har mangeårig erfaring som statsråd i diverse Arbeiderparti-regjeringer. Hun driver i dag konsulentfirma i samarbeid med Bengt Martin Olsen, tidligere ordfører i Bergen og sentralsty-remedlem i Arbeiderpartiet.

ý Det er på tide at Vestlandet på ny blir representert i partiets sentrale ledelse. Her bor en million mennesker og Grete Knudsen er den eneste politikeren på Vestlandet som har format til dette vervet.

Kloster tror det skal være gode muligheter for å nå frem med Knudsens kandidatur. Han lanserer også Grete Faremo som nestleder. Han mener Arbeiderpartiet vil få en uslåelig ledertrio med Stoltenberg som leder og med Knudsen og Faremo som nestledere. Men foreløpig har han ikke jobbet noe for dette innad i partiet.

«Ung og lovende»

Også, Erling Mjelde, nyvalgt nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen, kan tenke seg Knudsen som nestleder.

— Vi har ikke diskutert det i styret, men spør du privatpersonen Mjelde er min umiddelbare reaksjon at idéen er veldig god. I henne har vi en person med lang og god erfaring. Hun kan favne over ganske mye. Vi trenger en representant fra Vest-Norge. Det er her verdiene skapes. Vi må ha et talerør innad i Arbeiderpartiets ledelse.

Mjelde var AUFs kandidat til leder i Arbeiderpartiet i Bergen og synes ikke alderen taler imot Knudsen.

— Hun er jo en ung og lovende kvinne på min alder. Med sin bakgrunn, tyngde og erfaring kan vi få ikke noen bedre kandidat.