Byantikar Johanne Gillow sier det er trist å se at boden har fått forfalle til det punkt at den faktisk raser.

— Det er en trist historie, det var veldig autentiske sjøboder som var lite endret og hadde fabelaktige kvaliteter. Jeg håper de lar seg redde.

Hun mener eierne av bygget har forsømt seg.

— Dette er veldig store kulturminneverdier, og man har vært vel klar over de store kulturminneinteressene knyttet til det. Men det er lite det offentlige kan gjøre når eierne ikke tar ansvar, sier hun til BT.

— Kunne vært unngått

Nils Olaf Elvsaas i Sjøbodutvikling AS er eieren av sjøboden som raste ut lørdag formiddag.

Han sier dette ikke hadde skjedd, hadde han og Reidar Osen tidligere fått lov å utvikle bodene slik de ønsker.

I dag har bodene status som midlertidig fredet. Det innebærer at på et tidspunkt må bodene bli permanent fredet, eller gå tilbake til å være vernet.

— Om bygget i stedet hadde vært vernet, ville utsiden sett ut som den gjør nå, mens vi kunne endret interiøret innvendig. Når bygget er fredet er det nesten ingenting vi kan gjøre med det, sier Elvsaas, som sier han tror de snart får utviklet bodene slik de er regulert til.

— Vi har levert en rammesøknad, den har noen mangler. Etter den er godkjent, håper jeg vi skal kunne sette i gang med utviklingen av sjøbodene, sier Elvsaas, som tror de kan komme i gang i løpet av august.

Sendte bekymringsfullt brev

Reidar Osen har eid sjøbodene som står ved siden av den nå raserte boden i 15 år.

I 2006 la Reidar Osen sammen med Elvsaas og Sjøbodutvikling AS frem planer om å bygge 48 leiligheter, og lokaler for næringsvirksomhet i bodene. I følge Osen er bodene regulert for planene deres.

Samtidig som Osen og Elvsaas jobbet for å utvikle sjøbodene om til leiligheter og næringslokaler, ble byggene midlertidig fredet av kommunen. Det innebar at all utvikling ble stanset. Tidligere i år meldte imidlertid fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd om at de anbefaler å oppheve den midlertidige fredningen, slik at bodene igjen får status som vernet. Da vil det være lettere for Osen og Elvsaas å sette i gang utviklingen av bodene.

Så sendte byantikvar Gillow et brev til fylkeskonservatoren, der hun ba om at fredningen måtte opprettholdes.

I et brev til fylkeskonservatoren som Bergens Tidende fikk innsyn i, skrev hun:

« Vi observerer at forfallet på Sandviksbodene 69-72 akselererer og at situasjonen nå må kunne betraktes som ganske dramatisk da bodene ser ut til å være i ferd med å kollapse, og delvis allerede har brutt sammen.»

— Det skjer ingenting. Eierne har ansvar for å sikre bygningene, og når de ikke oppfyller, er det nødvendig at vi griper inn, sa Gillow den gang.

- Ble stoppet av byantikvaren

— Det er vandalisme å ikke ta vare på disse byggene. Det hadde vært mye bedre hvis fredningen av byggene ble opphevet, så vi kunne tatt vare på dem skikkelig. Alt de har oppnådd med den midlertidige fredningen er at bygningene er i dårligere stand enn før. Hvis vi fikk utvikle byggene kunne vi tatt vare på de på en god måte, sier Osen om byantikvarens innblanding.

Osen forteller videre at sjøbodene ikke var fredet da han kjøpte dem. Han er forundret over at byggene er blitt fredet etterpå, uten at de har fått støtte til å bevare byggene.

Osen hevder han tidligere har tilbydd Bergen kommune om å overta sjøbodene i Sandviken.

— Kommunen takket pent nei, fordi det var for kostbart å sette dem i stand, sier han.

— Har kunnet bygge lenge

Fylkeskonservator Ekerhovd avviser påstandene om at Osen og Elvsaas ikke har kunnet utviklet bodene slik de ønsker.

— Alle formelle tillatelser er i orden. De har lenge kunnet bygge. Det er veldig liten grunn til å beskylde offentlige myndigheter for noe som helst. Både vi og kommunen har strukket oss langt for å komme dem i møte, fordi vi forstår at det er utfordringer tilknyttet det å eie slike bygg, sier en ferierende Ekerhovd på telefon fra USA.