Målet var Finse, Ulvik herad sin utpost på fjellet.

– I år var det såpass mange nye medlemmer i heradsstyret at eg syntest det var viktig at dei fekk kjenne til denne delen av kommunen også, seier Mona Haugland Hellesnes, ordførar i Ulvik herad.

Gjennom tre kommunar

Ulvik heradsstyre la i dag ut på reise. Målet var å ha heradsstyremøte i avkroken av kommunen, nemleg på

Finse. Ferda gjekk med buss frå Ulvik, via Granvin og til Voss. På Voss gjekk heradsstyret på toget som også er innom Aurland i Sogn og Fjordane før medlemmene gjekk av i Finse.

Kombitur

– Folk syntest det var kjekt å reisa opp hit, seier Haugland Hellesnes frå Finse. Dei 17 heradsstyremedlemane hadde med seg rundt ti personar frå administrasjonen på turen. I tillegg til heradsstyremøtet tek gjengen seg også tid til å vere innom Finsehytta, Rallarmuseèt og leirskulen.

Ulvik herad har tradisjon med å halda eit av heradsmøta i løpet av fireårsperioden i utkanten Finse.

– Eg ser ikkje bort fra at det blir fleire turar i denne perioden, seier ordføraren.

Les fleire saker frå Voss her.

TOGTUR: Det er ikkje mange lokalpolitikarar som må reise via tre kommunar for å koma til styremøte i eigen kommune. Her går Ulvik-politikarane på toget på Voss.
Arne Hofseth