På et forskningsseminar i Bergen i dag legger Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) fram et langtidsvarsel for de hydrologiske forholdene i 2050. Scenariene er heller dystre for oss på Vestlandet:

Mye mer regn...

Over det meste av landet blir det mer nedbør og det blir større sannsynlighet for store nedbørmengder. Vestlandet får størst økning, og her kan store områder forvente seg mellom 450 og 1100 mm mer nedbør per år. Også avrenningen øker, skriver NVE i en pressemelding.

Den direkte faren for flommer vil øke, som følge av mer snø i fjellet, større fare for intense lokale regnskyll og oppsamling av grus og stein i elveløpene.

...større skredfare

Mindre utglidninger og erosjon langs bekker og elver kan gi økte problemer med skred i leirområdene, hvor mange av de mest befolkede arealene i Norge ligger. En økt forekomst av jordskred og snøskred er sannsynlig, muligens også økt fare for store fjellskred.

Bebygde områder i Norge vil få økte belastninger på konstruksjonen fra nedbør og fuktighet, mer vind og større snølaster. Samferdselssektoren vil oppleve hyppigere stengning av veier som følge av ulike former for skred, uvær og lokale oversvømmelser, spår NVE i rapporten.

FREMTIDEN: Det er bare å finne frem vadestøvlene, i følge NVEs forskere.