På et møte mellom Bergensia Badeland og Bergen kommune i forrige uke fikk Bergensia Badeland (BB) beskjed om at selskapet kan jobbe videre med planene for badeland, uavhengig av svømmeanlegget.

Lovet gratis plan

— Da vi fikk opsjonen på tomten var intensjonen at et 50-metersbasseng skulle bli en del av anlegget. Nå har ikke kommunen penger. De 15 millioner kronene som er satt av er bare skuebrød, sier daglig leder i BB, Hermund Linde.

Pengemangelen har daglig leder i BB forutsatt helt siden selskapet i 1998 fikk opsjon på badelandtomten. For å få penger til å bygge et 50-metersbasseng skulle Sentralbadet selges. Men uten en ny reguleringsplan og mulighet for en mye høyere utnyttelse av tomten, er verdien rundt 35 millioner kroner. BB tror bygget og tomten kunne gitt mer enn det doble med en annen utnyttelsesgrad.

— Jeg tilbød i 1998 å lage en ny reguleringsplan for kommunen. Det skulle gjøres kostnadsfritt og uten noen betingelser om at vi skulle få kjøpe Sentralbadet. Jeg kom med tilbudet av ren egeninteresse. Jeg har klare fordeler av at kommunen får en høyest mulig pris for Sentralbadet, og dermed har råd til å bygge svømmeanlegg, sier Linde.

Kommunal gevinst

Ikke bare BB ville hatt fordeler av et samarbeid. Gevinsten ville bli like stor for kommunen. Ved å bygge svømmeanlegg sammen med badeland kunne kostnadene bli 30 millioner kroner lavere. Og felles drift ville spart partene for flere millioner i driftsutgifter hvert år.

Men BB ble avvist. Planen skulle kommunen klare å lage selv. Det fikk Linde vite av daværende kommunaldirektør for fritid og kultur, Dagfinn Øvrebotten. Han er nå direktør for Bergen Bygg og Eiendom, BBs avtalepart i saken om utbygging av Nygårdstangen.

Linde har fått flere overraskelser den siste tiden. I saken om ny byarena, som passerte byrådet 21. august, antyder byrådet at Solheimsviken og et fremtidig Brann Stadion kan være aktuelt lokalisering.

— Det hadde vært naturlig å ta dette opp med oss først, sier Linde.

Gir seg ikke

Det har vært uenighet om tomtepris, uenighet om forlengelse av tidsfrister, uenighet om bygging av leiligheter og påstått manglende samarbeidsvilje fra kommunens side. Like før sommeren oppsto uenighet om hvem som skulle betale om det viste seg at grunnen er sterkt forurenset av PCB.

Så langt har eierne bak Bergensia Badeland, Arealutvikling og NCC, lagt ned arbeid for 12 millioner kroner.

— Tomten er blitt dyrere enn forutsatt, og når vi ikke får bygge boliger på tomten og svømmeanlegget forsvinner, er dette blitt et mye dårligere prosjekt for oss, og ikke minst for Bergen. Det er trist å registrere en slik mangel på konstruktiv næringspolitikk som denne saken illustrerer, sier Linde.