– Det målet tror jeg byrådet kan se langt etter, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat Ruth Grung.

Det er hun som har hentet ventelistetallene fra byrådsavdeling for oppvekst i dag. Grung presiserer at tallene er foreløpige og kvalitetssikret av byrådsavdeling for oppvekst.

– For det første er det jo en katastrofe for alle de barna og foreldrene som står uten et akseptabelt tilbud. Problemet forsterkes av at det nesten ikke er alternativer som dagmamma og praktikanter å oppdrive. Dette er akutt og viser at velferdssamfunnet svikter, når man ikke klarer å møte innbyggernes behov.

Ruth Grung mener også bystyret er forledet av byrådet.

– I mai flagget byrådet høyt at de lå nær full barnehagedekning. Da skulle de dekke opp de 500 som ville mangle barnehageplass ved å bygge midlertidige plasser. Nå må jeg si at jeg er veldig i tvil om hva som kan komme til å skje. Kommer de 500 ekstra plassene. Er de plassene de skal bygge neste år tilstrekkelig til å dekke behovet?

Grung kritiserer byrådet for ikke å ha satset nok på barnehageutbygging. Hun mener kommunene har overlatt hele jobben til de private.

– Regjeringen har gått ut med svært gunstige finansieringsordninger, men jeg opplever at byrådet først i år har gitt full gass på utbyggingen. De to første årene fulgte ikke byrådet opp de planene det forrige byrådet la for barnehageutbygging, sier Grung.

Mohr, Anniken C.