• Det var jo litt action! sider Sandsli-elever til BT. De vet at langing foregår, men berømmer skolens og politiets innsats.

– Det foregikk ganske skånsomt og knirkefritt, sier elevårdsleder Birgitte Knudsen, før hun avbrytes av en medelev:

– Det var hunder og alt, det var jo litt action! utbryter Morten Gjendemsjø.

Vi treffer en elevgjeng i skolegården på kvelden etter politirazziaen. Rundt dem koser russen seg med høy musikk, ballspill – og pils. At det også selges narkotika på skolen overrasker ikke elevene, selv om de ikke har sett langingen selv.

– Alt jeg visste var at det omsettes utenfor skolegården, i røykeområdet, sier Knudsen.

– Det eneste vi merker det på er hvis politiet kommer, sier Karoline Toften.

– Eller hvis folk sitter og er høy i kantinen. Jeg har sett én bestemt person i påvirket tilstand der to ganger. Du merker det når de er helt vekke i blikket og snubler i stolen, sier Morten Gjendemsjø.

– Den personen vet alle om, han er utvist nå, sier Knudsen.

– Vet hvem det gjelder

Elevene vegrer seg ikke for å koble narkotikaomsetningen til den ene av de tre faglinjene ved skolen.

– De fleste elever vet at det er der og hvilke gjenger det gjelder, sier Renate Edvardsen.

– Men vi snakker ikke med dem. Vi er én gjeng, de er en annen, sier Knudsen.

– Hvilke stoffer dreier det seg om?

– Det er nok hasj og lettere stoffer. Og så formfett og lightergass, sier Knudsen.

– Vi har enkeltetilfeller med sterkere stoffer, men det skjer nok mer på fritiden. Det er mye anabole steroider og, det deales mye i samme miljøet, sier Edvardsen.

– Og steroidene langes mye mer åpenlyst, sier Gjendemsjø. – Det er nesten som de kommer med en håndfull og sier «Her er 30 russere, hvem skal ha?»

– Bør slås opp

Elevene skryter for øvrig av miljølærer Stig Hammersland og skolens fokus på narkoproblemet. Som medlemmer av en ressursgruppe som jobber mot rusbruk, er de selv sjokkert over hvor utbredt dette er på ungdomsskolene i nærheten.

– Det er overraskende hvor mange niendeklassinger som driver med både alkohol og hasj, sier Edvardsen.

Videre kommer det frem at de savner mer informasjon i etterkant av dagens razzia. Det ville også styrket kampen mot langerne, tror de.

– Det brude slås mer opp, slik at de ble skremt. Da ville de kanskje unngått skoleområdet, sier Irene Tollefsen. Men narkoproblemet er uansett tilstede i andre deler av nærområdet, ifølge Toften.

– Det er nok litt fordi disse skolene ligger så nært Fanatorget, der foregår det mye. Og har man litt eldre søsken i miljøet er det lett for å bli dratt med.