Kinas ambassadør, Tang Guoqiang, refser Norge for å ha gitt Nobels fredspris til regimekritikeren Liu Xiaobo.

Uttalelsene kom i forkant av et møte i Bergen i regi av Confucius-instituttet, som fremmer kulturelle og økonomiske bånd mellom Norge og Kina.

At Kina misliker prisutdelingen sterkt, er velkjent. Men folk som hørte ambassadørens tale, skal likevel ha reagert med overraskelse.

— Han sa rett ut at han ikke trodde skaden ville kunne rettes opp før Kina mottok en beklagelse fra den norske regjeringen, sier Dan Femoen (H), nestleder i opplæring- og helseutvalget for fylkeskommunen til bt.no.

Frihandelsavtale i stå

Norge var nær ved å få en frihandelsavtale med Kina før Nobels fredspris. Forhandlingene har siden gått i stå.

— Det var tydelig at dette lå dypt hos ham, det var tøffe ord han serverte, sier Femoen.

Jeg så på ham at det var nerve i det han snakket om. Det lå dypt hos ham.

Bergens-ordfører Gunnar Bakke

Bergens-ordfører Gunnar Bakke var også på møtet, og bekrefter inntrykket.

— Det foregikk i sømmelige former, men jeg så på ham at det var nerve i det han snakket om, at det var emosjonelt. Det lå dypt hos ham, sier Bakke.

Han reagerer på at næringsminister Trond Giske ikke har vært i kontakt med ambassadøren, eller at Norge tilsynelatende ikke har gjort noen politiske fremstøt overfor Kina.

- Ba oss påvirke regjeringen

— Jeg synes det ambassadøren sa, var greit. Han prøvde å forklare hvordan det kinesiske folket oppfattet beslutningen. Han prøvde å skape forståelse for hvordan myndighetene og folket i Kina ser på saken. Han ba oss påvirke regjeringen for å normalisere forholdet og sa veldig tydelig at Norge må ta et initiativ, sier Bakke.

Han mener situasjonen er veldig hemmende for Vestlandet.

— Verdiskapningen er størst på Vestlandet. Næringslivet lider under det, sier han.

- Hvor mye taper Norge hvis frihandelsavtalen ryker?

— Effekten av stille lukking av dører er vanskelig å måle, men jeg tror det særlig kan det bli konsekvenser på lang sikt. Hundrevis av land ønsker å samarbeide med Kina. Guoqiang spurte hvor troverdige Norge og Norges regjering er som handelspartner hvis de gir fredsprisen til en Kina mener er en kjeltring, sier Bakke.

- Tøffe ord

Også til stede var Marit Warncke, administrerende direktør i Bergen næringsråd. Hun forstår ambassadørens utbrudd, og betegner hele situasjonen som fortvilet.

— Guoqiangs uttalelser bekrefter bare det vi allerede vet, nemlig at det er en fullstendig isfront mellom Norge og Kina på offisielt nivå. Det er ingen tegn til bedring, og ingen offisiell kontakt mellom de to landene etter det vi kjenner til, sier hun til bt.no.

Hun presiserer at det generelt er veldig god kontakt med den kinesiske ambassaden i Norge, og at ambassaden kun handler på vegne av Kina. Kjernen i problemet med utdelingen av fredsprisen er kinesernes oppfatning av hvem som faktisk har delt den ut. For kineserne er det en selvfølge at Nobelkomiteen henger tett sammen med den norske regjeringen.

— Vi prøvde nok en gang å fortelle at dette ikke var tilfelle, men de forstår det rett og slett ikke, sier hun.

Hun forteller at ambassadøren var til stede lørdag for å feire det at vi norske unge studenter er ivrige på å studere Kina og kinesisk, noe hun mener gir håp for fremtiden om en gjensidig forståelse mellom landene.

— Historisk sett har Norge og Kina hatt tette og gode bånd, men utdelingen av nobelprisen oppleves som et brudd på tilliten som er opparbeidet.

Bekymret for avtale

Ifølge Warncke har arbeidet med frihandelsavtalen gått fullstendig i stå.

— Det er jobbet i årevis med dette, og vi ville blitt det første landet i Europa som fikk i stand en slik avtale. Dette er virkelig vanskelig for næringslivet vårt, siden mange av våre bedrifter har store interesser i Kina, sier hun.

Direktøren mener at det må på plass en dialog, og forventer statsminister Jens Stoltenberg tar kontakt med Kina og prøver å gjenopprette en dialog. Samtidig mener hun det er bra at ambassadøren var så direkte som han var på lørdagens møte.

— Det er veldig greit, det er uansett ingen annen måte å komme videre på. Vi må prøve å forstå Kinas reaksjoner på dette. Norge har mye å gå på når det gjelder å forstå andres kulturer og reaksjonsmønstre, sier hun.

Hva bør Norge gjøre? Diskuter i kommentarfeltet.

BEKYMRET: Bergens-ordfører Gunnar Bakke mener konflikten med Kina er «veldig hemmende» for næringslivet på Vestlandet.
KRISTIN H. KLEMSDAL, BERGEN KOMMUNE