Bergen tingrett dømte også mannen for brudd på våpenloven og for å oppbevare 50.000 kroner som utbytte av narkotikasalget. Til fordel for statskassen må mannen også gi avkall på pengesummen og to kniver som ble funnet hos ham.

Ifølge tiltalte kom amfetaminen i hans besittelse etter et opphold i Amsterdam i vår. Her trente han i et studio der noen sa han måtte ta med en pakke til Norge. Ifølge tiltalte følte han dette som utidig mas og unnlot å ta med seg pakken. Vel hjemme i Norge skal han ha blitt oppsøkt av en engelsktalende person i Teaterparken ved Den Nationale Scene. Pakken inneholdt to poser med amfetamin. Vitner støtter tiltaltes forklaring.

Politiet beslagla nærmere 1 kilo etter at tiltalte hadde overlevert dette til en annen mann. Det siste kiloet ble beslaglagt hjemme hos 25-åringen.

Tiltalte erklærte seg skyldig for narkotikalovbruddet, men ikke for å ha oppbevart penger ulovlig. Han påstår de 50.000 kronene politiet fant i innerlommen på en av mannens dressjakker dreier seg om en oppspart "hemmelig reserve". Retten fant mannens forklaring lite troverdig og mener dette utvilsomt er penger som skriver seg fra narkotikahandel.

Tiltalte er domfelt to ganger tidligere. I 1995 ble han dømt til 30 dagers betinget fengsel for en narkotikaforbrytelse, og i 1999 for overtredelse av vegtrafikkloven.

Retten ser det som formildende at mannen tilstår en del av forholdene, men mener tilståelsen skal tillegges liten vekt fordi den kom sent og fordi 25-åringen ikke har tilstått annet enn det som allerede var bevist.