— Afrikanerne står nede i byen nå. Nordmenn, spesielt unge, selger for dem her oppe.

Det forteller en heroinist som ofte oppholder seg i Nygårdsparken.

Politiet bekrefter mannens inntrykk.

— De utenlandske selgerne har skiftet strategi. De selger ikke lenger i parken, men fra asylmottak og leiligheter, og benytter seg av det lokale langernettverket. Flere av de norske som har drevet salg tidligere, har dermed fått nye leverandører, sa politimester Ragnar Auglend da han fredag oppsummerte politiets innsats i Nygårdsparken i 2009.

Nettopp politiets arbeid i parken er trolig årsaken til den nye strategien. I januar i fjor startet politiet et prosjekt rettet mot utenlandske narkoselgere som var i ferd med å ta over markedet i Nygårdsparken.

87 pågrepet

I løpet av fjoråret og januar i år er 87 personer pågrepet i forbindelse med prosjektet. De fleste var asylsøkere.

— Det er helt klart at de målrettede aksjonene som politiet i fjor startet mot de utenlandske selgerne i parken, har gitt resultater. Da er det alltid en fare for at virksomheten flyttes til nye steder. I tilfelle må vi i politiet følge etter, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen, som har hatt ansvar for flere av sakene mot narkoselgere.

Den store gruppen med afrikanske selgere er i dag stort sett forsvunnet fra Nygårdsparken. Men det betyr ikke at virksomheten har stoppet opp, ifølge politiet.

— Vi ser at det kommer mye narkotika inn til Bergen, og at nettverkene blir dyktigere og mer profesjonelle. Nettverkene er gjerne også multikriminelle, de er involvert i både grov narkotikakriminalitet og i menneskehandel og prostitusjon. Det gir politiet stadig nye utfordringer, sier Christoffersen.

Ser nye metoder

Politiet er i gang med å nøste opp i langernes nye taktikker. Tidlig i januar gikk de blant annet til aksjon mot et asylmottak i bergensområdet. Tre personer ble pågrepet, og det ble beslaglagt mindre mengder narkotika.

— Vi har i enkeltsaker sett klare eksempler på at det skjer endringer i fremgangsmåte, sier Christoffersen.

De tre som ble pågrepet på asylmottaket var fra Nigeria, i likhet med flertallet av de pågrepne i politiets prosjekt. Totalt er 39 nigerianere pågrepet siden januar i fjor. Andre kom fra land som Ghana, Zimbabwe, Algerie, Marokko, Somalia og Sierra Leone.

Også personer fra Serbia og Romania ble pågrepet, og politiet mener disse samarbeidet med det afrikanske miljøet.

Flere av de pågrepne bodde på asylmottak i bergensområdet, mens de enten ventet på svar på asylsøknad, eller på å bli sendt ut av landet.

Politimester Ragnar Auglend legger ikke skjul på at han mener mange av dem hadde levert grunnløse søknader om asyl.

— Svært få av dem kan ha hatt forhåpninger om å bli innvilget beskyttelse. De kom til Norge for å drive kriminalitet, slår han fast.