På Framnes videregående i Norheimsund skole kjemper 400 søkere om 270 plasser.

— Idrettsfagene er populære, og spesielt fotballinjen, sier studieinspektør Odd Inge Austevoll, som mener det først nå er mulig å se resultatene av fotballinjen som startet for fire år siden.

— Vi har etter hvert rekruttert en god del dyktige fotballspillere, sier han.

Ventelisten på allmennfag er også svært lang. Til nå har totalt 267 søkere fått tilbud og takket ja til å begynne på Framnes til høsten. 225 av dem får plass ved skolens internat, de resterende må finne seg hybel eller bo hjemme dersom de har muligheten.

Satser på trivsel

— Søkermassen har bare blitt større og større de siste årene. Vi har ikke hatt problemer med å fylle klassene, sier Austevoll, som tror noe av populariteten skyldes skolens høye satsing på trivsel, også etter skoletid.

Skolen har en ungdomsprest og to miljøarbeidere som jobber med å aktivisere elevene sosialt og åndelig på kveldstid.

Austevoll er likevel ikke bare begeistret for de høye søkertallene.

— Selvfølgelig er det positivt at så mange ønsker å gå her, men faren er at snittet man må ha for å komme inn blir skyhøyt. Elever som virkelig ønsker å gå på skolen, risikerer ikke å komme inn fordi de ikke har gode nok karakterer fra ungdomsskolen, sier han.

Populært med internat

Også ved Sygna videregående skule i Balestrand har søknaden vært stor, og plassene fylles opp i klassene.

— Vi har flere søkere enn i fjor. Det er ventelister på noen av kursene, blant annet barne- og ungdomsarbeid som er det mest populære kurset. Det er noen få ledige plasser igjen på allmennfag og kun en plass på helse- og sosialfag, sier rektor Bjørg Aase..

Generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), Torgeir Flateby, bekrefter at det er en generell økning i søkermassen til kristne videregående skoler i Norge. Han mener økningen har en sammenheng med at flere skoler på grunnskolenivå er blitt godkjent de siste årene, og at skolene etter hvert fylles opp i større grad.

Mer stuerent

— Det har vært litt mer blest rundt private skoler både på godt og vondt i seinere tid, og det har vel etter hvert blitt mer stuerent å gå på kristne og private skoler, sier Flateby. Flateby tror også at det er populært å søke seg til internatskoler.

— Kanskje det er interessant for ungdommen å komme seg ut av redet. Og for foreldrene kan det virke trygt å sende barna av gårde til kristne skoler, sier han.

Sygna videregående skule har internatplasser til vel 160 elever. Rektor Aase tror også at grunnen til at flere etter hvert søker seg til kristne skoler er at det til disse skolene hører med et internatopphold.

— De søker seg til et ungdomsmiljø som et internatmiljø kan tilby. På internatene blir ofte miljøet tett, og ungdommene knytter vennskapsbånd for resten av livet, sier hun.

POPULÆRT: Søkermassen har bare blitt større og større de siste årene, sier studieinspektør Odd Inge Austevoll ved Framnes videregående skole i Norheimsund
FOTO: HELGE SKODVIN