I vår ble de syv mennene dømt til fengselsstraffer på mellom 5 og 9 år for å ha innført amfetamin, hasj og narkotiske tabletter fra Sverige til Bergen.

Saken startet for over to år siden, da en Saab med svenske skilter ble stoppet i Arnanipatunnelen.

Fangsten for politiet: Kilovis med amfetamin og titusenvis av narkotabletter.

Nå har de syv hatt sakene sin oppe til ankebehandling i Gulating lagmannsrett.Anken fra én av de tiltalte er forkastet. De er samlet dømt til fengsel i over 46 år — med dommer i spennet fra 2 år og 9 måneders fengsel, til ni års fengsel.

— Vi er fornøyd med dommen. Selv om noen har fått redusert straffen, er det strenge straffer, og god og grundig etterforskning har resultert i at bakmenn er blitt tatt, sier statsadvokat Benedicte Hordnes til BT.

Fem tatt samme kveld

Kun for én av de tiltalte mennene er det vesentlig reduksjon i straffens lengde, men til sammen fem av mennene får redusert straff.

— Jeg er i hovedsak fornøyd med dommen. Min klient var den eneste som ble frifunnet for innførsel av amfetamin. Han ble dømt for innførsel av tabletter. Vi synes straffen på 2 år og 9 måneder er noe streng, sier Carl-Christian Grythe Hoff, forsvarer for kurereren som transporterte narkotikapartiet som politiet beslagla i Arnanipatunnelen.

Organiseringen og gjennomføringen har et profesjonelt preg

Fra lagmannsrettens dom

Mennene er imidlertid ikke dømt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven, noe som vanligvis gir strengere straff.

31. oktober 2012 ble en bil stanset av væpnet politi i Arnanipatunnelen. I bilen - en svenskregistrert Saab - fant politiet 40.000 Rivotril-tabletter, i tillegg til nær fem kilo amfetamin.

Fem menn ble tatt samme kveld. En norskiraker (28) fra Bergen ble også pågrepet, mistenkt for å være mottaker av stoffet. Noen måneder etter ble en svensk statsborger (32) tatt i den sør-svenske byen Landskrona.

«Nøye planlagt»

Gulating lagmannsrett legger vekt på at narkotikainnførselen er nøye planlagt, med tiltalte som har hatt ulike roller.

— Det har vært et mottakerledd Sverige og et innførselsledd og et mottakerledd i Norge. Bevisførselen viser med styrke at de tiltalte synes å ha vært del i et større narkotikanettverk, skriver retten i den enstemmige dommen.

Og videre:

— Organiseringen og gjennomføringen har et profesjonelt preg bl.a. ved å hente kurer fra Albania, bruk av kontantkort som aktiviseres for den enkelte tur, og der kjøpet av kontaktkortet skjer uregistrert og ikke lar seg spore, og bruk av kurerbil som er registrert på andre personer enn de som gjennomfører transporten.

En av de dømte er en irakisk statsborger bosatt i Bergen. Han er dømt til fengsel i 9 år.

Fire av mennene er også dømt for å ha transportert fem kilo hasj og en større mengde tabletter til Bergen sommeren 2012. Denne turen ble avdekket under etterforskningen i forbindelse med pågripelsen i Arnanipatunnelen.

Storbeslag i Göteborg

Som BT tidligere har skrevet, mener politiet at flere av de domfelte har tilknytning til et større kriminelt miljø i Sør-Sverige.

Det samme miljøet var sentralt da svensk politi, som ledd i en større Interpol-aksjon, fant 150 kilo amfetamin i en leilighet i Gøteborg.I mars 2013 ble en 31 år gammel mann funnet drept i Skåne. Mannen hadde ifølge politiet tilhørighet i det samme kriminelle miljøet som nå er dømt til lange fengselsstraffer i Bergen tingrett.