ROY HILMAR SVENDSEN

SILJE KATHRINE SVIGGUM

Det alvorligste forholdet de tre er dømt for, er transport av nærmere et halvt kilo heroin fra Oslo til Bergen i oktober i fjor. Ifølge retten har stoffet en gateverdi på over to millioner kroner og tilsvarer over 9000 brukerdoser. Den omfattende narkotikaomsetningen skal blant annet ha skjedd fra en piratdrosje i Bergen.

De to hovedmennene på 23 og 27 år er ikke selv stoffmisbrukere, og ifølge retten har de kun handlet etter et rent profittmotiv. Kun den ene av dem erkjente delvis straffskyld. 23-åringen som fikk den strengeste straffen er straffedømt fem ganger tidligere.

Tredjemann, en 24 år gammel mann som også erkjente delvis straffskyld, har hjulpet politiet i opprullingen av saken. Retten belønnet det med en lavere fengselsstraff, samt at ett år og ni måneder ble gjort betinget. 24-åringen misbrukte selv heroin da han kom i kontakt med de to andre. Retten finner det bevist at 24-åringen som kjørte pirattaxi fikk heroin som betaling for å transportere de to hovedmennene og at han har oppbevart heroin for de to. Mannen er frifunnet for å ha medvirket til å overdra heroin.

De to hovedmennene solgte og leverte heroin til ulike personer i bergensområdet fra 24-åringens pirattaxi fra sensommeren til tidlig høst i fjor. De skal også ha brukt 24-åringens hybel til å oppbevare heroinen. Da politiet foretok razzia på hybelen fikk de tre dømte panikk og hev noe ut vinduet. Tiltalte har forklart at det var en lighter, men funnet av en sokk med 54 gram heroin satte forklaringen i et dårlig lys. Politiet beslagla i alt 175 gram heroin i og utenfor 24-åringens hybel. Sammen med et beslag i Åsane utgjorde dette nærmere et halvt kilo heroin.