• Justin Bieber-tilstander når biblioteket på NHH åpner om morgenen.

Et like sikkert vårtegn som hestehoven er for de blomsterglade, er køen utenfor biblioteket på NHH et sikkert tegn på at våren — og med den eksamenstiden - er her for økonomistudentene.

En av studentene som står tidlig opp for å sikre seg plass, er Kristine Vik Andresen.

— Det er Justin Bieber-tilstander her, og køen starter en halvtime før åpningstid. Du er nødt til å stå tidlig opp for å få plass, sier Andresen.

— Det er nesten som om det er salg der inne når dørene åpner. Da springer folk inn med albuene ut.

— Få grupperom

På biblioteket tirsdag ettermiddag har presset roet seg. Tredjeårsstudentene Mohamed Ichoutene, Simon Mynarek og Sebastian Malmstein jobber med gruppearbeid. Og det er særlig gruppebordene studentene kjemper om.

— I undervisningen legges det opp til stadig flere gruppeprosjekter og hjemmeeksamener, uten at det finnes steder man kan jobbe med dette, forteller Mynarek.

Skal man sitte alene og lese, finner man stort sett en ledig plass, ifølge studentene. Men grupperommene står det verre til med.

— I dag har vi sittet på ulike tomme auditorium der det ikke har vært undervisning. Vi har måttet beveget oss en del frem og tilbake, sier Malmstein.

Bedre med nybygg

Peder Nikolai Svartis Engesæth, fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret NHHS, er godt kjent med køproblematikken.

— Det er mer eller mindre populære lesesalplasser, understreker han.

Det er som regel ledig lesesalplass i Merinobygget. Men det er ikke alle studentene som liker å gå ned den lange Merinobakken, og det er ofte fullt på datalabbene og i grupperommene.

Snart kan situasjonen bli bedre for studentene: 1.april sto nybygget til NHH ferdig, og dette bygget skal etter planen tas i fullt bruk til høsten. Dermed slipper studentene å gå opp og ned Merinobakken mellom de ulike byggene.

— Det totale antall arbeidsplasser i nybygget skal bli omtrent det samme som i Merinobygget, men fordelingen blir litt annerledes. Det blir flere arbeidsplasser som er ment for gruppearbeid og hjemmeeksamen, sier Engesæth.

Studentrepresentanten tror de nye lesesalplassene vil dempe køpresset.

— Hvis alle plassene blir like populære blir det nok en jevnere fordeling av studentene.

NYBYGG: NHH samlokaliseres når dette nybygget tas i bruk.
TOR HØVIK
KAMP OM PLASSEN: - Folk springer inn med albuene ut.
2211-TIPSER
KAOS: Slik ser det ut utenfor biblioteket klokken 8.05 i eksamensperioden.
2211-TIPSER