Det var da M/F «Svanøy» skulle legge til kai ved Oppedal i 17.25-tiden søndag ettermiddag at fergen fikk motortrøbbel og skled rett i kaien.

Hydraulikkanlegget på båten fikk mindre skader, og etter to timer var den tekniske svikten midlertidig utbedret så fergen igjen kunne begynne å shippe passasjerer og biler over Sognefjorden.

Lavik-Oppedal Sogn og Fjordanes travleste fergeforbindelse.