JOHN LINDEBOTTEN

Omleggingen blir mulig ved at regjeringen spanderer 15 millioner kroner ekstra på kollektivtrafikken i Bergen i statsbudsjettet for 2006.

Det er Venstres leder Lars Sponheim som slipper budsjettlekkasjen til Bergens Tidende.

— De 15 millioner kronene er friske midler, en ekstrapremie til Bergen, og kommer i tillegg til de ordinære overføringene og belønningsmidlene til kollektivtrafikken, sier Lars Sponheim.

Byråd for kollektivtrafikk i Bergen, Lisbeth Iversen, KrF, er naturlig nok svært fornøyd.

Én takst for bybanen

— Nå kan vi starte arbeidet med å forenkle takstsystemet på bussene i Bergen. I første omgang vil vi reduserer antall takstsoner fra 10 til 5. Neste trinn er å innføre enhetstakst, altså bare én takst for hele Bergen. Målet er at dette skal være gjennomført til bybanen kommer i drift, sier Lisbeth Iversen til BT.

Forenklingen av takstsystemet er beregnet å koste 5 millioner kroner. Byrådsavdelingen tenker seg følgende modell:

— De som reiser 6 soner eller lengre vil fra og med 2006 få samme pris som i dagens sone 5, altså 46 kroner. De som reiser 4 soner eller mindre blir således ikke omfattet av trinn 1 i takstomleggingen. Ca. 4 prosent av dagens reisende reiser 5 soner eller mer. Det er videre skissert en trinnvis innføring av enhetstaksten i perioden 2007-2009, som da berører de som reiser 5 soner eller mindre. Beregningene her er naturlig nok litt usikre.

Mer gratisbuss

Av andre tiltak de friske midlene skal brukes til nevnes:

  • Gratisbussen i sentrum får en rute ut til Bontelabo.
  • Flere avganger på stamruter i Bergen, til Fanahammeren, Birkelundstoppen, Sandsli/Kokstad, Loddefjord og Åsane terminal.
  • Mer tilrettelegging for buss på veiene fra sentrum og sørover.
  • Men disse tiltakene fører jo også til permanent høyere driftsutgifter etter 2006. Vil regjeringen følge opp?

— Ja da. Denne ordningen vil bli videreført inn i neste periode. I hvert fall hvis vi blir sittende etter valget, forsikrer Lars Sponheim. Han presiserer at andre store norske byer også vil få tildelt en ekstrapremie til kollektivtrafikken.