Sjøfartsinspektør John Ramsøy tar sikte på å avhøre en lang rekke vitner som kan kaste lys over tragedien i Vatlestraumen.

Når Bergen Tingrett settes på SAS-hotellet på Bryggen mandag, vil det knytte seg aller mest spenning til hva statslos Vermund Halhjem har å fortelle. Han var den eneste på broen som overlevde forliset.

Men Ramsøy vil også høre andre: Både flere andre av de overlevende, skipperen på redningsskøyten «Odd Fellow II», som så forliset, folk fra ledelsen i Jebsen Management og fra klasseselskapet Germanischer Lloyd vil bli spurt ut. I tillegg skal ansatte ved Oster Pukk og Sand på Eikefet, der «Rocknes» hadde lastet 25.000 tonn stein, og ansatte fra Essos terminal på Skålevikneset, der «Rocknes» bunkret drivstoff rett før forliset, fortelle hva de har sett.

Det er i utgangspunktet satt av to dager til sjøforklaringen. Kanskje vil denne timeplanen bli sprengt.

— Jeg har i alle fall ingen andre sjøforklaringer denne uken, sier John Ramsøy, som vil få bistand av sin kollega i Oslo, sjøfartsinspektør Finn Paulsrud, i retten.